Cesty a památky

Kolínsko » Uhlířská Lhota

Uhlířská Lhota
Uhlířská Lhota, náves (2015)

Obec Lhota vznikla v období kolonizace v průbehu 13. století a patřila ke zboží Sedleckého kláštera. Po husitských válkách ji v roce 1436 císař Zikmund daroval Vaňkovi z Miletínka a ten ji připojil trvale k týneckému panství. S ním se v roce 1502 stala součástí pernštejnského pardubického panství a v roce 1560 součástí královského komorního zboží. Součástí Týnce nad Labem zůstala Uhlířská Lhota až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Mezi světovými válkami ve 20. století bylo v obci velmi dobře zavedeno pěstování a sušení léčivých bylin. Koncem 70. let 20. století vznikla v obci Uhlířská Lhota myšlenka na pořádání sjezdů Lhot a Lehot, kterých je v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku kolem tří set. První sjezd se konal o prázdninách v roce 1980 právě v Uhlířské Lhotě a protože se nápad ujal, tradice trvá a Lhoty se v pořádání sjezdu každoročně střídají.

V letech 1850 – 1960 patřila Uhlířská Lhota jako samostatná obec do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 připadla jako středisková obec spolu se sousedními Rasochy do okresu Kolín.

Původ názvu

Název Lhota se přenášel do názvů nově založených obcí kvůli osvobození od určitých povinností vůči vrchnosti po jejich založení (zpravidla po dobu 5 - 8 let, tzv. lhóta nebo lehota = ulehčení, osvobození, odklad), přívlastek „Uhlířská“ se používá od roku 1560 a odvozuje se od hlevní živnosti místních obyvatel - pálení dřevěného uhlí. Dva poslední milíře fungovaly na okraji obce až do počátku první světové války.

Administrativní údaje

Uhlířská Lhota je dnes dnes samostatnou obcí, jejíž součástí je obec Rasochy. Katastrální výměra činí 9,08 km² a žije zde 374 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Odkaz

www.uhlirskalhota.cz

Mapa

Poloha

Uhlířské Lhota leží 14,5 kilometru východně od Kolína v nadmořské výšce 235 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK