Cesty a památky

Kolínsko » Kojice

Kojice
Znak obce

Kojice se poprvé připomínají jako Kojetice v roce 1238. Král Jan Lucemburský potvrdil v roce 1330, že Kojice patří Sedleckému klášteru, byť si na ně činil nárok Dalibor z Kojic, sídlící na místní tvrzi. V roce 1436 zapsal císař Zikmund Kojice Vaňkovi z Miletínka, který je připojil k týneckému panství a s nímž v roce 1502 přešly k pardubickému panství, jehož součástí byly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Původ názvu

Původ názvu obce se odvozuje od vlastního jména Kojata (koj – od pokoj).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 8. října 2003 usnesením č. 23 schválen znak a prapor obce. V modrém štítě je stříbrná holubice, držící ve zlatém zobáku zelenou olivovou ratolest a letící nad stříbrnou skálou, ve které je vztyčený červený meč se zlatým jílcem. Holubice odkazuje na původ názvu obce. Skála a meč mají vztah k zasvěcení místního kostela sv. Petru a Pavlu a modrá barva štítu charakterizuje polohou obce u řeky Labe.

Administrativní údaje

Kojice jsou dnes samostatnou obcí s katastrální rozlohou 6,12 km² a 423 obyvateli (1. ledna 2018).

Fotogalerie

Kojice (2010)

Odkaz

www.kojice.cz

Mapa

Poloha

Kojice leží na levém břehu Labe, 13 kilometrů východně od Kolína v nadmořské výšce 216 metrů. Protéká jimi potok Maršava, levostranný přítok Labe.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK