Cesty a památky

Kolínsko » Lžovice

Lžovice
Lžovice - dolní náves (3. 4. 2011)

První písemný doklad o vsi pochází z roku 1381, kdy se vzpomíná jakýsi Domoslav ze Lžovic, na počátku 15. století patřila Sedleckému klášteru. V roce 1436 daroval ves císař Zikmund Lucemburský spolu se sousedním Týncem nad Labem Vaňkovi z Miletínka, od kterého ji již v roce 1437 získal majitel kolínského panství Bedřich ze Strážnice. K roku 1466 se váže zpráva k Váňovi ze Lžovic a jeho bratru Bartoši ze Lžovic, který byl rychtářem v Křečhoři, ale součástí kolínského panství zůstaly Lžovice až do roku 1628, kdy připadly k císařskému panství Poděbrady. Jeho součástí byly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, od roku 1850 připadla jako samostatná obec do nově vzniklého okresu Kolín. V roce 1961 byly Lžovice administrativně připojeny k Týnci nad Labem.

Osobnosti

Josef Vlastník (* 9. 3. 1909 Lžovice - † 31. 5. 2008 Lžovice) - meziváležný kartograf Vojenského zeměpisného ústavu, jako rotmistr zeměpisné služby zpracoval mezinárodně uznávaný politický, hospodářský a fyzický atlas ČSR (1932), autor Vojenského zeměpisného atlasu (1965).

Původ názvu

Název obce lze vyložit pouze jako "ves lhářů", neboť vytvoření názvu od vlastního jména (Lhář, eventuelně Lügner) není potvrzeno. Jedná se zřejmě o posměšné označení, pocházející od obyvatel okolních obcí, což se ve vlastních Lžovicích vyvrací nepodloženým tvrzením, že původně se ves jmenovala Jelčovice (takový název ale není písemně doložen) což má znamenat jílovitou zem. V písemných pramenech se obec nazývá Lissowicze (1381), Lžowicze (1487), Lziowicze (1556), Lžiowicze (1562), Lžowicze (1654), Lischawitz (1788) a Lžowice (1844).

Administrativní údaje

Lžovice jsou administrativní součástí města Týnec nad Labem, jejich vlastní katastrální území činí 3,6 km².

Odkaz

www.tynecnadlabem.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK