Cesty a památky

Kolínsko » Lžovice » hradiště

hradiště

Lžovice, Archeologická naleziště

Na místě výšinného hradiště z mladší a pozdní doby bronzové, položeného vysoko nad soutokem Labe a Doubravky (241 m. n. m.) dnes stojí vesnice Lžovice. Vzhledem k existenci vsi na ploše hradiště byly zničeny všechny povrchové pozůstatky, takže dnes již nelze určit ani jeho původní rozlohu. Při náhodných nálezech byla objevena keramika lužické kultury z mladší doby bronzové (1300 př. n. l.), především pak nálezy z pozdní doby bronzové. Mezi nejvýznamnější nálezy patří hromadný nález 158 bronzových náramků a dalších 173 bronzových předmětů jako jehlice, sekery, srpy apod. (v roce 1880), 6 zlatých náramků, zlaté spirály, vzácná amfora z bronzového plechu a koflík (v roce 1896). Hradiště bylo pomezním opevněním lidu lužických popelnicových polí (1300 př. n. l.) proti území středočeské kultury knovízské a štítarské, s níž však měla místní elita intenzivní styky. Se lžovickým hradištěm jistě souvisí i bohatá mohyla v Záboří nad Labem, ačkoliv byla již na „knovízském“ břehu.

V prostoru pískovny byl proveden záchranný archeologický průzkum pod vedením V. Mouchy a S. Vencla.

Fotogalerie

Amfora z bronzového plechu typu lužické kultury (cca 1300 př. n. l.)Bronzová dvoudílná spona z pozdní doby bronzové (cca 1000 př. n. l.)

Mapa

Poloha

Hradiště se nachází v prostoru dnešní vsi.

GPS: 50°2'22.720"N, 15°20'15.880"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK