Cesty a památky

Kolínsko » Kojice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Kojice, Archeologická naleziště

1. nálezy z doby keltské (doba laténská)

Při archeologickém průzkumu zaniklé středověké osady (viz bod 2) byla Zdeňkem Smetánkou zachycena jáma a kulturní vrstva s nálezy pozdní keltské keramiky z 1. stol. př. n. l. Nálezy jsou uloženy v archeologickém ústavu v Praze.

2. raně středověké sídliště (Slované)

Západně od obce, nedaleko železniční zastávky, byla v letech 1959 – 61 prozkoumána Zdeňkem Smetánkou slovanská osada z 9. a 10. století. Prozkoumáno bylo několik sídlištních objektů - jam a jedné obilnice. Vedle zlomků keramických nádob byl objeven i zlomek kostěného hřebene, železné nože, brousek a část žernovu.

 

 

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 130. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

GPS: 50°2'27.860"N, 15°23'52.640"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK