Cesty a památky

Kolínsko » Božec

Božec

Ves Božec se poprvé připomíná v roce 1371 (jako Bozczie), kdy náležela Čeňkovi z Kosic. V letech 1406-24 se připomíná Jan Korček z Božce a příslušníci tohoto zemanského rodu vlastnili ves pravděpodobně po celé 15. století. Na počátku 16. století byla obec spolu s Lipcem a Dománovicemi připojena k Radovesnicím, které byly v držení Slavatů z Chlumu a Košumberka. Jelikož se v roce 1546 Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka zpronevěřil proti císaři, byl nucen svůj statek prodat v roce 1552 Janu Klusákovi z Kostelce. Součástí radovesnického panství zůstal Božec až do roku 1590, kdy po smrti Ondřeje Klusáka z Kostelce si jeho synové rozdělili otcovský majetek a Božec připadl jako samostatný statek Janu Oldřichovi Klusákovi, který před rokem 1602 postoupil Božec svému bratru Mikuláši Klusákovi a ten téhož roku postoupil Božec dalšímu bratru, Albrechtu Jiřímu Klusákovi z Kostelce a na Konárovicích. Albrecht Jiří prodal 20. červencve 1607 ves Božec s tvrzí a dvorem za 7 800 kop míšeňských císaři Rudolfovi II., který tento statek připojil ke svému poděbradskému panství, jehož součástí byl až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V letech 1850 – 1921 patřil Božec  jako součást obce Lipec a v letech 1921-60 jako samostatná obec do okresu Nový Bydžov, v roce 1960 pak jako samostatná obec v okrese Kolín. V roce 1961 se Božec stal administrativní součástí Krakovan.

Administrativní údaje

Po reorganizaci státní správy v roce 1960 je Božec od roku 1961 administrativní součástí obce Krakovany, jeho vlastní katastrální území činí 2,81 km².

Fotogalerie

Božecká náves (2010)

Odkaz

www.obec-krakovany.cz

Mapa

Poloha

Božec leží 13 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 240 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK