Cesty a památky

Kolínsko » Krakovany » Německá radarová stanice KORALLE

Německá radarová stanice KORALLE

Krakovany, Uhlířská Lhota, Ostatní pozoruhodnosti

Německá radarová stanice I. řádu stavěná od konce května 1944 do 6. května 1945, kdy byly stavební práce ukončeny.

Radarová stanice se rozkládala na rozloze cca 50 ha, stavební práce prováděla kolínská stavební firma stavitele Josefa Záruby, stavebním mistrem byl p. Staněk. Stavební dělníci, nasazení zde na nucené práce, pocházeli z Podkrkonoší, dopravu materiálu zajišťovali místní obyvatelé. Rozvod vody do všech vojenských objektů provedla firma František Žák – instalatérství a topenářství z Týnce nad Labem. Elektrické vedení bylo napojeno přímo na vysoké napětí a vedlo čtyřžilovým kabelem v zemi. Některé radary měly svůj dieselagregát, který vyráběl elektrickou energii pro pohyb těchto radarů. Agregáty pak byly chlazeny vodou z potoka Sváravy.

Celkem bylo u Krakovan postaveno šest radarů typu WASSERMAN M IV (jediný svého druhu na území dnešní České republiky, jeho dosah umožňoval sledovat celé území tehdejšího Protektorátu), JAGDSCHLOSS, FREYA a WÜRZBURG – RIESE, krátkovlnná a středněvlnná rádiová vysílací a přijímací ústředna s několika asi třicetimetrovými stožáry, deset poplachových hlásek a jeden velký světlomet u Uhlířské Lhoty (kóta 244,9). Zajímavostí bylo 5 dnes zcela zaniklých zadýmovacích a zamlžovacích pecí, které měly sloužit k eventuálnímu zadýmení otevřeného prostoru s radary a vysílačkami v případě náletu.

Elektronické centrum celého zařízení bylo vybudováno v budově Kampeličky v Krakovanech, provizorní řídící a velící centrum bylo ve škole v Týnci nad Labem, kam vedly z radiostanice telefonní dráty po dvoumetrových dřevěných sloupech; z Týnce nad Labem pak bylo přímé telefonické spojení s Prahou i Berlínem.

Když se blížil konec války, v noci z 8. na 9. května 1945 Němci zničili světlomet u Uhlířské Lhoty a 9. května 1945 ničili současně s ústupem i zbylé stavby, technické zařízení bylo spěšně naloženo a odvezeno. Po skončení války byl v prostorech bývalé radarové stanice umístěn tábor těžkého ruského dělostřelectva, který zde tábořil asi měsíc. Podle pamětníků byla Rudá armáda pro vesnici velkou pohromou. Na rozdíl od „kulturní” německé armády, která řádně za všechny odvedené práce zaplatila a obyvatelům nečinila žádné větší omezení, bylo chování osvoboditelů, spojené s drancováním zásob obyvatel, neakceptovatelné (v té době se v Krakovanech dokonce rozšířila dodnes používaná průpovídka „Zlatí Němci”).

Již v červnu 1946 byla zahájena likvidace pozůstatků radarové stanice, vlastní radary pak byly ještě dva roky postupně odváženy Kovošrotem k přetavení do hutí. Zděné stavby bylo povoleno rozebrat místním obyvatelům na stavební materiál.

Dodnes se dochovaly pouze malé pozůstatky celého zařízení:

  • jako jediný zděný objekt to jsou zbytky kabelové ústředny (cca 20 metrů severovýchodně od silnice Krakovany – Labské Chrčice),
  • 2 podstavce pro radiolokátory WÜRZBURG-RIESE (jeden je uprostřed pole severovýchodně od kabelové ústředny, druhý na kraji lesa jižně od kabelové ústředny, cca 50 m od silnice Krakovany - Labské Chrčice),
  • zbytky objektu pro radiolokátor JAGDSCHLOSS (jihovýchodně od silnice Krakovany - Labské Chrčice, směrem ke Sváravě)
  • zbytky betonových částí objektu pro radiolokátor FREYA LZ (bezprostředně u silnice Krakovany - Labské Chrčice u vyústění polní cesty západně od kabelové ústředny),
  • pozůstatky neidentifikovaného objektu, stropní deska sražená na zem výbuchem, pod ní pozůstatky vyzdívky i izolátorů (na okraji lesa severozápadně od kabelové ústředny.

Fotogalerie

Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, areál stanice (2018)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, zbytky kabelové ústředny (2010)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, kabelová ústředna (2018)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, kabelová ústředna, betovový blok (2018)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, vnitřek kabelové ústředny od severozápadu (2010)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, vnitřek kabelové ústředny od jihovýchodu (2018)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, zbytky objektu pro radiolokátor JAGDSCHLOSS (2018)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, podstavec pro radiolokátory WÜRZBURG-RIESE (2010)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, pozůstatky neidentifikovaného objektu (2010)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE, zbytky objektu pro radiolokátor JAGDSCHLOSS (2010)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945 (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945_2 (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, pokácená anténa radiolokátoru WASSERMANN (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, pokácená anténa radiolokátoru WASSERMANN (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, zničená anténa radaru WÜRZBURG-RIESE (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, zničená anténa radaru WÜRZBURG-RIESE  (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, zničená anténa radaru WÜRZBURG-RIESE  (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, anténa radiolokátoru JAGDSCHLOSS o rozpětí 12 metrů (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945 (SOkA Kolín)Krakovany - německá radarová stanice KORALLE v květnu 1945, anténa radaru FREYA LZ C po explozi (SOkA Kolín)

Zdroj informací

MILITARY CLUB Kolín.

Mapa

Poloha

Nejlépe dochované pozůstatky se nacházejí v okolí ruin kabelové ústředny severovýchodně od silnice Krakovany – Labské Chrčice.

GPS: 50°3'40.552"N, 15°23'35.739"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK