Cesty a památky

Kolínsko » Loukonosy » špýchar usedlosti čp. 1

špýchar usedlosti čp. 1
*

Loukonosy, Venkovské domy, Zděné stavby

Špýchar je významnou ukázkou hospodářské architektury z 1. pol. 19. stol. s prvky zlidovělého empíru. Stavba byla bohužel poškozena opravou v 80. letech 20. století, při které zanikly některé architektonické detaily, jako třeba v regionu dříve častý a dnes již ojedinělý štukový vějířovitý polosluncový dekor lunetové niky ve štítu s malým kruhovým průduchem v horní části. 

Stavba je obdélného půdorysu s nižším navazujícím přístavkem, vystavěný z lomového kamene (opuky) s cihlovými dozdívkami. Završen je sedlovou střechou s hambalkovým krovem a polovalbami ve štítových průčelích. Krytinu tvoří tašky bobrovky. Fasáda je členěna římsami a lizénami, vrcholí fabionovou římsou. Ke štítové zdi přiléhá v úrovni fabionové římsy nižší hospodářský objekt s pultovou stříškou. Západní průčelí se otevírá segmentově ukončeným otvorem a po jeho stranách nízkými, na šířku umístěnými okénky. Součástí špýcharu je zahloubený sklípek se segmentovou klenbou.

 

Prohlášení za památku

Špýchar je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49724/2–4393.

Fotogalerie

Loukonosy - špýchar usedlosti čp. 1 (2009)

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 1 se nachází v severozápadní části vsi.

GPS: 50°7'37.595"N, 15°25'13.092"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK