Cesty a památky

Kolínsko » Loukonosy » špýchar usedlosti čp. 28

špýchar usedlosti čp. 28
*

Loukonosy, Venkovské domy, Zděné stavby

Hodnotný příklad hospodářské stavby z 1. pol. 19. stol, uplatňující klasicistními prvky. V roce 2009 byl špýchar v chátrajícím stavu, od majitelů nemovitosti jsem se dozvěděl, že připravují jeho obnovu.

Špýchar je stavbou na obdélném půdoryse, postavený z opuky a cihel, završený sedlovou střechou, krytou taškami bobrovkami. Směrem k návsi je orientováno zdobné severní průčelí, členěné v úrovni stěny širokými nárožními pilastry, v úrovni štítu pak slepou arkádou se stlačeným obloukem, v jejíž ose je nika s maltovým orámováním, dosedající na obvodovou římsu, která je ukončena ještě před okraji arkády. Stěny jsou završeny výraznou fabionovou římsou, nad východní stěnou je umístěn dřevěný vikýř se sedlovou stříškou. 

 

Prohlášení za památku

Špýchar je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49726/2–4394.

Fotogalerie

Loukonosy - špýchar usedlosti čp. 28 od severozápadu (2009)Loukonosy - špýchar usedlosti čp. 28 od severovýchodu (2009)Loukonosy - špýchar usedlosti čp. 28, severní štít (2009)

Mapa

Poloha

Usedlost se nachází v severozápadní části vsi.

GPS: 50°7'37.182"N, 15°25'13.891"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK