Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko II » Louky u rybníka Proudnice - EVL

Louky u rybníka Proudnice - EVL
***

Hradišťko II, Rozehnaly, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Louky u rybníka Proudnice je vyhlášena na území o rozloze 27,6541 ha v nadmořské výšce 214 - 216 metrů a zahrnuje stejnojmennou přírodní památku. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem k vyhlášení EVL je ochrana bezkolencových luk na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, extenzivně sečených luk nížin až podhůří a zásaditých slatiništ. Lokalita je velmi dobře udržována v souvislosti s existencí stejnojmenné přírodní rezervace a v současnosti není ohrožena.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
7230 - Zásaditá slatiniště.

Upozorňujeme, že vstup na EVL je možný pouze po polní cestě a pohyb v travnatých plochách je přísně zakázán!

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne 26. října 2009 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5349 a kódem NATURA CZ0210113.

Fotogalerie

Hradišťko II - evropsky významná lokalita Louky u rybníka Proudnice (2021)Hradišťko II - evropsky významná lokalita Louky u rybníka Proudnice, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Lokalita leží na jihozápadním břehu rybníka Proudnice západně od Hradišťka II.

GPS: 50°7'6.146"N, 15°24'18.377"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK