Cesty a památky

NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Podle směrnic EU jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (Special Protection Areas – SPA) nebo evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace – SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK