Cesty a památky

Kolínsko » Milčice » Milčice - EVL

Milčice - EVL
***

Milčice, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Milčice je vyhlášena na území o rozloze 3,8604 ha v nadmořské výšce 190 - 196 metrů a zahrnuje stejnojmennou přírodní památku. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem k vyhlášení EVL je ochrana unikátního lučního pěnovcového prameniště (mokřadu), kde se kolem několika vydatných pramenů vytváří na povrchu půdy, kamenech, větvičkách a rostlinkách mechů tenká bílá krustička vysráženého pěnovce.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

7220 – Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) - prioritní stanoviště,
3140 – Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek,
7140 – Přechodová rašeliniště a třasoviště,
7230 – Zásaditá slatiniště.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5352 a kódem NATURA CZ0210719.

Fotogalerie

Milčice - evropsky významná lokalita Milčice, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Lokalita leží severozápadně od Milčic při Milčickém potoku.

GPS: 50°6'31.899"N, 14°58'50.146"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK