Cesty a památky

Kolínsko » Polní Chrčice » Kozí hůra - EVL

Kozí hůra - EVL
***

Polní Chrčice, Dománovice, Choťovice, Žehuň, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Kozí hůra je vyhlášena na území o rozloze 230,5823 ha v nadmořské výšce 216 - 272 metrů a zahrnuje dvě samostatné oblasti – vrchy Kozí hůra (272 m. n. m.) a Stráň (265 m. n. m.), mezi nimiž vede sedlem dálnice D 11 (lokality jsou propojeny "zeleným mostem" nad dálnicí). Pět oddělených částí EVL Kozí hůra mimo oplocenou část obory Chrčická stráň bylo v roce 2017 prohlášeno za přírodní památku Kozí hůra. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana ukázkově dochovaného lesního komplexu staré acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae) s dominancí dubu letního (Quercus robur) a slabší příměsí břízy a borovice lesní a komplex dubohabřiny (Galio-Carpinetum) tvořený habrem obecným a dubem zimním, v podúrovni stromového patra s příměsí lípy srdčité nebo babyky, rostoucí na pláních s vápnitým až písčitým podložím, porostlých polopřirozenými teplomilnými suchými trávníky (Festuco-Brometalia).

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

6210 - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
9170 - hercinské dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,
9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 22. února 2008 o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu s účinností od 5. března 2008 a Nařízením vlády ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit č. 318/2013 Sb. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5344 a kódem NATURA CZ0210022.

Fotogalerie

Kozí hůra z Žehuňské obory od severu (2018)Kozí hůra - evropsky významná lokalita (2010)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, vrchol Bažantnice od Polní Chrčice (2010)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, sedlo mezi Bažantnicí a Kozí hůrou, pohled k severu (2010)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, pohled z Kozí hůry na Bažantnici (2010)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, severní svahy Bažantnice (2010)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, pohled z rozhledny pod Strání u Polních Chrčic (2016)Kozí hůra - evropsky významná lokalita, mapa (2008)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

EVL se nachází 13 kilometrů severovýchodně od Kolína na rozsáhlé náhorní plošině s vrchy Kozí hůra a Stráň v nadmořské výšce 215 – 272 metrů, částečně je přístupná je po modré turistické značce Kolín – Žehuň – Rožďalovice a neznačených polních a lesních cestách.

GPS: 50°7'20.489"N, 15°17'59.671"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK