Cesty a památky

Kolínsko » Jevany » Šáchovec - EVL

Šáchovec - EVL

Jevany, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Šáchovec je vyhlášena na území o rozloze 2,3818 ha v nadmořské výšce 338 - 344 metrů a zahrnuje stejnojmennou přírodní památku. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem k vyhlášení EVL je ochrana přirozeného prostředí s výskytem kuňky obecné, která se zde vyskytuje v řádu několika set jedinců.

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3150 - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1188 - Kuňka obecná (Bombina bombina).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 3. listopadu 2009, Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5378 a kódem NATURA CZ0213005.

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

EVL je přístupná po červené turistické značce Kostelec nad Černými lesy - Senohraby a po naučné stezce Pěnčický okruh.

GPS: 49°57'7.884"N, 14°49'39.492"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK