Cesty a památky

Kolínsko » Jevany » Šáchovec - PP

Šáchovec - PP

Jevany, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Šáchovec (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 338 - 344 metrů na rozloze 2,5767 ha z důvodu zachování zoologicky, botanicky, krajinářsky i hydrologicky významného území, které se vyznačuje relativně bohatými populacemi obojživelníků a bezobratlých živočichů, především ochrany populace silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina). Přírodní památka je současně chráněna jako evropsky významnáí lokalita Šáchovec.

PP Šáchovec zahrnuje stejnojmenný mělký rybník podlouhlého tvaru o délce asi 320 m a šířce 65 m, který je napájen ze severovýchodu potokem, pramenícím nedaleko. Voda odtéká stavidlem na jihu do Jevanského potoka, přičemž hráz je na východní straně a rybník je tak oddělen od koryta Jevanského potoka. Další hráz pokračuje na jižní straně a po všech hrázích vede cesta. Ve vodách rybníka i břehových porostech je bohatá populace obojživelníků a bezobratlých živočichů, zvláště však v ostřicovém poli s bulty při záhlaví zátopy (u vtoku). V ochranném pásmu se nacházejí nelesní stromy, z nichž mnoho je význačných a vzrostlých jedinců. Území slouží k výzkumným účelům České zemědělské univerzity v Praze.

Škeble rybničná (Anodonta cygnea) je kriticky ohrožený CR druh měkkýše, největšího v České republice. Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.

Kuňka obecná (Bombina bombina) je silně ohrožený druh LC žáby z čeledi kuňkovitých, která dorůstá délky 4,5 až 5 cm. Svrchu má hnědavou až šedozelenou barvu, vzácněji olivově zelené s tmavými skvrnami, zhruba 50% břicha je pokryto žlutými, oranžovými až červenými skvrnami a četnými bílými tečkami. Na území PP Čáchovec se vyskytují stovky jedinců této vzácné žáby.

Rosnička zelená (Hyla arborea) je ohrožený LC druh žáby z čeledi rosničkovitých, dorůstá délky 3 až 5 cm, což ji činí jednou z nejmenších žab v Česku. Zbarvení je proměnlivé, jelikož kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, a tak se její zbarvení mění od světle zelené až na nahnědlou. Na území PP Šáchovec se vyskytují desítky jedinců této vzácné žáby.

Ropucha obecná (Bufo bufo) je ohrožený LC druh obojživelníka z čeledi ropuchovitých, dorůstá do délky 12 cm. Její potravou je převážně škodlivý hmyz, jedná se o velmi užitečného živočicha. Na území PP Šáchovec se vyskytují desítky jedinců této vzácné žáby.

Rak říční (Astacus astacus) je málo dotčený VU sladkovodní korýš z řádu desetinožců, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. 

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena nařízením Středočeského kraje č. 22/2016 ze dne 5. října 2016, účinným od 26. listopadu 2016; v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 6112.

Fotogalerie

Jevany - přírodní památka Čáchovec (2018)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází v údolí Jevanského potoka, je přístupná po místní komunikaci Jevany - Hradec, pro pěší po červené turistické značce Kostelec nad Černými lesy - Senohraby nebo po naučné stezce Pěnčický okruh.

GPS: 49°57'4.877"N, 14°49'44.899"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK