Cesty a památky

Přírodní památky

Přírodní památka (PP) je obdobou národní přírodní památky, její význam je však více regionální, vyhlašuje se z důvodu ochrany menších území za účelem ochrany významného přírodního fenoménu neživé přírody (např. geologického či hydrologického), významné lokality ohrožených druhů nebo vzácných biotopů. PP vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město. V roce 2018 bylo v Česku 1558 území nebo objektů vyhlášených jako PR, z toho jich je 16 na popisovaném území. Na označení přírodních památek se užívá malého státního znaku České republiky.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK