Cesty a památky

Kolínsko » Volárna » Váha - PP

Váha - PP
*

Volárna, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Váha (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 190 metrů na rozloze 0,7285 ha z důvodu ochrany vzácné vodní a bažinné květeny, zejména jako bohaté naleziště růžkatce potopeného (Ceratophyllum submersum).

Přírodní památku Váha tvoří stará vodní nádrž v polích neznámého původu, může se jednat buď o pozůstatek Bačovského rybníka nebo zaplavený lůmek po těžbě hlíny na stavbu domů ve Volárně. V severovýchodním rohu je do nádrže vyústěna meliorační svodnice z okolních polí. Nádrž je obrostlá stromovým patrem, na navazujících loukách roste ostřice oddálená (Carex distans), ožanka čpavá (Teucrium scordium), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), kozinec dánský (Astragalus danicus) a bradáček vejčitý (listera ovata). Z živočichů se zde vyskytují vodní druhy bezobratlých – vážky, chrostíci a potápníci a z obojživelníků skokan štíhlý (Rana dalmatina).

Růžkatec potopený nebo bradavčitý (Ceratophyllum submersum) je silně ohrožená EN vodní rostlina z čeledi růžkatcovitých, volně se vznášející ve vodním sloupci nebo bezkořennou bází lodyhy a přeměněnými větvemi zakotvená ve dně. Rostlina na konci vegetačního období porůstá zhruba 90 % plochy vodní nádrže v PP Váha. V době vyhlášení přírodní památky byla považována za velmi vzácnou, v poslední době však byla objevena na mnoha nových lokalitách, objektivní příčina tohoto stavu zatím není známa.

Ožanka čpavá (Teucrium scordium) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Kvete od července do srpna růžově fialovými květy. Listy po rozemnutí silně zapáchají po česneku. Na území PP Váha se vyskytuje v počtu několika rostlin na třech místech.

Ostřice oddálená (Carex distans) je ohrožená VU vytrvalá rostlina z čeledi šáchorovitých, dorůstající výšky až 60 cm. Kvete v dubnu až červnu a její soukvětí se skládá s 3 až 5 klasů. Na území PP Váha se vyskytuje v souvislejším porostu na severním okraji chráněného území.

Kozinec dánský (Astragalus danicus) je ohrožená VU vytrvalá rostlina z čeledi bobovitých, dorůstající výšky až 30 cm. Kvete od května do června, květní hrozny mají modrofialovou až červenofialovou barvu. Na území PP Váha se vyskytuje na dvou místech v západní části chráněného území.

Ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus L) je ohrožená VU vytrvalá jedovatá rostlina z čeledi bobovitých, dorůstá délky až 45 cm. Kvete od května do července sírově žlutými květy na většinou poléhavé až vzpřímené lodyze. Na celém území PP Váha je poměrně hojným druhem, v České republice se vyskytuje velmi vzácně a roztroušeně od nížin do max. 500 m. n. v.

Bradáček vejčitý (listera ovata) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 60 cm. Kvete od května do července žlutozelenými květy na vzpřímené lodyze. Na území PP Váha se vyskytuje v hojném počtu v jižní části chráněného území.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) je ohrožený VU druh žáby z čeledi skokanovitých, dorůstá délky okolo 7 cm. Na území PP Váha bylo pozorováno několik jedinců.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín ke dni 14. října 1982 jako chráněný přírodní výtvor, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 839.

 

Fotogalerie

Volárna - přírodní památka Váha, vodní nádrž (2009)Volárna - přírodní památka Váha, celkový pohled (2009)Volárna - přírodní památka Váha, růžkatec potopený (Jan Ševčík)Volárna - přírodní památka Váha, ostřice oddálená (Radim Paulič)Volárna - přírodní památka Váha, ledenec přímořskýVolárna - přírodní památka Váha, kozinec dánskýVolárna - přírodní památka Váha, ožanka čpaváVolárna - vodní nádr na mapě III: vojenského mapování z let 1877-80 (© 3st Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka Váha leží 300 metrů severně od Volárny, přístup je po neznačené polní cestě.

GPS: 50°5'48.160"N, 15°14'18.300"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK