Cesty a památky

Kolínsko » Volárna

Volárna
Volárna - znak obce

Dnešní obec Volárna byla založena v roce 1778 v rámci hospodářských reforem císařovny Marie Terezie pod názvem Freudenek na pozemcích zaniklé vsi Břežany a pozdějšího rybníka Bačov, který však byl v 18. století vysušen a zrušen. Od počátku to byla to malá pastevecká vesnice o dvaceti domcích jako majetek kolínského panství.  Největší rozkvět zažila ves po roce 1862, kdy kolínský velkostatek získal František Horský . Ten sem přivedl zemědělce ze svého předchozího působiště v Libějovicích v jižních Čechách, nechal pro ně vystavět domky seřazené v rovnoběžných ulicích, a každému z nich přiřadil část zemědělské půdy; noví osadníci mu takto získaný majetek následně spláceli. K Horského počinům patří i osázení návse kaštany a založení dvora Karolín na západním okraji vsi. Ke kolínskému panství náležela Volárna do zrušení patrimoniální správy po roce 1848 a od roku 1850 je jako součást Jestřabí Lhoty součást okresu Kolín. V roce 1919 se Volárna osamostatnila a od té doby je samostatnou obcí.

Původ názvu

Obec byla založena pod názvem Freudenek, který se ale neujal. Lidé začali svou obec nazávat Volárnou podle stájí zvaných „panská volárna", kam se na noc schovával dobytek, spásající louky na místě vysušeného rybníkla Bačov.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 12. dubna 2013 usnesením č. 53 schválen znak a prapor obce. jedná se o tzv. mluvící znak, který tvoří štít dělený zeleno-modro-zlatou obrácenou krokví (modrá barva - na místě bývalého rybníka, zelená barva - pastviny, krokev tvoří písmeno "V") se stříbrnou volskou hlavou se zlatými rohy a jazykem (pastviny pro dobytek). Vlajku rozděluje zelený žerďový klín s vrcholem ve dvou třetinách délky, žlutá krokev s rameny vycházejícími z první třetiny horního a dolního okraje listu a s vrcholem na vlajícím okraji listu a vlající modré trojúhelníky, v klínu je bílá volská hlava se žlutými rohy a jazykem. 

Administrativní údaje

Volárna je dnes samostatnou obcí, na jejímž katastru se nacházela dnes zaniklá ves Břežany, katastrální výměra činí 4,06 km² a žije zde 522 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Odkaz

www.volarna.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK