Cesty a památky

Kolínsko » Lhotka (zaniklá ves)

Lhotka (zaniklá ves)
Lhotka (zaniklá ves) - místo zaniklé vsi v prostoru návse (2008)

Obec Lhotka (Minor Lhota) je poprvé písemně doložena v roce 1273 jako majetek strahovského kláštera na kolínském Zálabí. Dle urbáře z roku 1410 zde bylo 7 sedláků a vrchnost měla ve Lhotce dvůr s poplužím a panským úředníkem. Později byl dvůr v držení Vítka z Turovic, který zde založil rybník, jehož hráz je dosud částečně patrna. Ves zanikla při zkáze kolínského Zálabí, způsobené uherským vojskem krále Zikmunda na konci roku 1420, protože poté se již nikdy nevzpomíná.

Lokalita je také popsána v knize Pravěk Kolínska a Kouřimska od Františka Dvořáka z roku 1936, kde ji nazývá "Na Zámkách" a klade její existenci do blíže neurčené doby hradištní.

Původ názvu

Název Lhota se přenášel do názvů nově založených obcí, osvobozených od určitých povinností vůči vrchnosti po jejich založení (zpravidla po dobu 5 - 8 let, tzv. lhóta nebo lehota = ulehčení, osvobození, odklad).

Administrativní údaje

Katastr zaniklé obce Lhotka náleží k obci Ovčáry.

Odkaz

www.ovcary-obec.cz

Mapa

Poloha

Vesnice Lhotka stávala v místech, kde se křižují cesty z Ovčár k Písečnému mlýnu a z Býchor na Výrovnu, 5,5 kilometru severozápadně od Kolína. Místo se dosud nazývá „Ve Lhotkách“.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK