Cesty a památky

Kolínsko » Ovčáry

Ovčáry
Znak obce

Obec vznikla pravděpodobně při kolonizaci dnešního Kolínska na přelomu 10. a 11. století za vlády knížete Oldřicha nebo Břetislava I., první písemná zpráva ale pochází až z roku 1273, kdy se vzpomínají v majetku premonstrátského kláštera na Strahově v Praze. V roce 1420 císař Zikmund daroval Ovčáry Vaňkovi z Chlumu za vojenské zásluhy a v roce 1436 je získal Bedřich ze Strážnice, majitel nově vzniklého kolínského panství. Jeho součástí pak zůstaly Ovčáry až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848 a od roku 1850 až dosud jsou samostatnou obcí, patřící do okresu Kolín.

Na vývoj obce měly v minulosti vliv tři zásadní události. Tou první byl velký požár v roce 1618, kdy lehla celá ves popelem, a ještě v roce 1654 krajská komise konstatovala, že je zde 10 zpustlých selských statků. Vesnice se znovu začala znovu rozrůstat až na počátku 18. století, kdy zde vznikl císařský poplužní dvůr, a zejména po rozparcelování jeho pozemků po roce 1778. Druhou významnou událostí pro rozvoj obce byl rok 1862, kdy kolínský statek zakoupil František Horský a v Ovčárech zřídil dvůr Františkov, ke kterému byla později přivedena i řepařská dráha z Kolína. Za jeho působení došlo k nebývalému rozkvětu zemědělství a rozšíření obce. František Horský je v Ovčárech i pohřben. Třetí událostí byl rok 2002, kdy byl položen základní kámen automobilové továrny TPCA Kolín, z větší části ležící na katastru Ovčár. Z této skutečnosti obci plynou značné finanční prostředky.

Osobnosti

František Xaverius Horský z Horskýsfeldu (* 29. 9. 1801 Bílina - † 6. 4. 1877 Býchory) - významný český národohospodář a stavitel býchorského zámku.

Jan Kysela (* 6. 2. 1845 Trojovice - † 12. 10. 1924 Kolín) - učitel a hudebník, autor chrámové hudby, při působení jako ředitel školy v Ovčárech v letech 1880 - 1909 byl hudebně činný jako varhaník a ředitel kůru.

Jaroslav Vrchlický (* 17. 2. 1853 Louny - † 9. 9. 1912 Domažlice) - vlastním jménem Emil Frýda, český spisovatel, básník a dramatik, v Ovčárech chodil v letech 1857–62 do obecné školy.

František Čvančara (* 7. 10. 1889 Horní Kruty - † 26. 1. 1967 Praha) - zemědělký odborník, učitel, středoškolský pedagog a odborný publicista z oboru zemědělského školství a ekonomiky zemědělství; vyrůstal v Ovčárech a vystudoval gymnázium v Kolíně.

Původ názvu

Název obce se odvozuje od toho, že zdejší obyvatelé chovali ovce, dle tradice pro potřeby hradu Oldříš (srovnejte též původ názvů obcí Chrčice, Konárovice, Ohaře a Sokoleč). Nejstarší dochovaný písemný tvar názvu obce je Ouuechar z roku 1273, ale v roce 1352 se již uvádějí jako Owczary, což se v průběhu let změnilo jen minimálně. Pouze v roce 1562 se setkáváme se zajímavým zápisem názvu jako Wowcžiary, ale po roce 1654 se již objevují oiuze Owczary, od konce 19. stoleté pak Ovčáry.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 9. října 2007 usnesením č. 25 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu symbolů obce je heraldik Stanislav Kasík. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém je v horním červeném poli stříbrná svatojakubská mušle (zasvěcení místního kostela) podložená zkříženými zlatými poutnickými holemi a dolním zeleném poli vykračující, čelně hledící stříbrná ovečka se zlatou zbrojí (název obce). Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zelený, v jejichž levé (žerďové) části je v červeném pruhu bílá svatojakubská mušle podložená zkříženými zlatými poutnickými holemi a v zeleném pruhu čelně hledící vykračující bílá ovečka se zlatou zbrojí.

Administrativní údaje

Ovčáry jsou dnes samostatnou obcí, do jejíhož katastrálního obvodu patří i zaniklá ves Lhotka. Katastrální výměra činí 10,37 km² a žije zde 873 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Ovčáry - pohled z ptačí perspektivy (2017)Ovčřáry - střed obce (2021)Ovčáry - střed obce (2018)Ovčáry - pohled na obec z Vinice, v pozadí zasněžené Krkonoše (2021)Ovčáry - pohled na obec od jihu (2008)

Odkaz

www.ovcary-obec.cz

Mapa

Poloha

Ovčáry leží 5 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 214 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK