Cesty a památky

Kolínsko » Ovčáry » hrobka rytíře Františka Horského

hrobka rytíře Františka Horského
*

Ovčáry, Funerálie, Náhrobky

Pseudogotická hrobka rytíře Františka Horského z Horskýsfeldu byla postavena v letech 1877-78 podle návrhu vídeňského architekta Moritze Hinträgera, autora přestavby býchorského zámku a neuskutečněného návrhu pseudogotické přestavby kolínského zámku (mylně v některé literatuře je za autora hrobky označován pražský architekt Eduard Halla). Hrobka byla opravena v roce 1971 nákladem ONV Kolín a Lučebních závodů Kolín (tehdy zvaných Synthesia), které František Horský založil.

Čtvercová stavba křížového půdorysu je vsazená do hřbitovní zdi, otevřená do návsi. Nad dveřmi je znak rytíře Františka Horského z Horskýsfeldu.

Uvnitř se nachází dvě cínové rakve, vpravo s ostatky rytíře Františka Horského z Horskýsfeldu (1801–77), vlevo pak jeho vnuka Adolfa Richtera (1847–1924).Mezi rakvemi je na sloupu busta** Františka Horského od Josefa Tulky z generace autorů výzdoby národního divadla v Praze (pro Horského pracoval na zámku v Býchorách jako učitel kreslení). V podlaze je zasazen náhrobní kámen nad hrobem druhé ženy Františka Horského z Horskýsfeldu, Karolíny Hartmanové z Harthentalu (1824–1889).

Ostatky Františka Horského z Horskýsfeldu byly do hrobky přeneseny v roce 1878 z původního místa uložení u kostela v Býchorech, kam byl pochován po své smrti 6. dubna 1877. V roce 2007 byla do hrobky uložena prázdná rakev jeho adoptované dcery Johanny, která byla pohřbena původně také u kostela v Býchorech (?).

Prohlášení za památku

Hrobka je spolu s celým areálem kostela sv. Jakuba Většího zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30023/2–829.

Fotogalerie

Ovčáry - hrobka, čelní pohled z  návsi (2016)Ovčáry - hrobka, západní nároží (2016)Ovčáry - hrobka, tympanon nad vchodem (2016)Ovčáry - hrobka (2018)Ovčáry - hrobka rytíře Františka Horského, znak rytíře Horského nad vchodem (2010)Ovčáry - hrobka rytíře Františka Horského, cínové rakve Adolfa Richtera (vlevo) a rytíře Horského (vpravo) (2012)Ovčáry - hrobka, nápisová deska u rakve Františka Horského (2012)Ovčáry - hrobka rytíře Františka Horského, náhrobek Karolíny, první ženy rytíře Horského (2010) Ovčáry - hrobka rytíře Františka Horského, návrh od Moritze Hinträgera (1877)

Zdroj informací

Klouda V.: Ovčáry 950 let, vydal MNV OVčáry, vytiskly Obchodní tiskárny Kolín. 1971.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Hrobka stojí na návsi pod kostelem.

GPS: 50°3'48.920"N, 15°14'22.450"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK