Cesty a památky

Kolínsko » Břežany (zaniklá obec)

Břežany (zaniklá obec)
Znak obce Volárna, na jehož katastrálním území se zaniklá ves Břežany nacházela.

Středověká vesnice Břežany se poprvé připomíná v listině vydané 15. května 1273 papežem Řehořem X., kterou byly vzaty v ochranu vsi patřící Strahovskému klášteru (mimo Břežan rovněž zaniklá ves Chrášťany, Ovčáry a Heindrichov – dnes Jestřabí Lhota). Podle klášterního urbáře z roku 1410 se zde nacházel poplužní (vrchnostenský) dvůr, mlýn, hospoda a ves s 26 usedlými sedláky a několika chalupníky. Jednalo se tehdy o relativně velkou a bohatou vesnici, o čemž svědčí dochované záznamy o odváděných platbách klášteru, které byly druhé nejvyšší v uvedeném urbáři. Břežany zanikly pravděpodobně v průběhu husitských válek, možná no konci roku 1420, kdy celé kolínské Zálabí vyplenilo vojsko císaře Zikmunda.

Ves již nebyla později obnovena, takže když roku 1436 zapsal císař Zikmund kolínské panství Bedřichu ze Strážnice, vzpomíná se již pouze ves zpustlá. Když potom převzal v roce 1474 kolínské panství po svém bratru Viktorínovi z Poděbrad třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, Hynek z Poděbrad (také Jindřich mladší nebo Hynek Minsterberský), nechal na místě zpustlých Břežan vybudovat kolem roku 1475 rybník Bačov. Ten zanikl koncem druhé polovině 18. století (naposledy je zakreslen na mapách z roku 1764).

Původ názvu

Název obce je odvozen od staročeského slova břeh a znamená osadu březanů, tedy lidí bydlících u břehu nějakého vodního toku (v tomto případě potoka Bačovka). Tvar názvu se ve středověku zapisoval jako Breczan (1273), Brzezan (1384) a Brzezany (1410). Na okrese Kolín jsou ještě další dvě obce stejného jména, viz Břežany I a Břežany II.

Administrativní údaje

Území zaniklé obce Břežany je součástí katastru obce Volárna.

Odkaz

www.volarna.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK