Cesty a památky

Kolínsko » Břežany (zaniklá obec)

Břežany (zaniklá obec)

Středověká vesnice Břežany se poprvé připomíná v listině vydané 15. května 1273 papežem Řehořem X., kterou byly vzaty v ochranu vsi patřící Strahovskému klášteru (mimo Břežan rovněž zaniklá ves Chrášťany, Ovčáry a Heindrichov – dnes Jestřabí Lhota). Podle klášterního urbáře z roku 1410 se zde nacházel poplužní (vrchnostenský) dvůr, mlýn, hospoda a ves s 26 usedlými sedláky a několika chalupníky. Jednalo se tehdy o relativně velkou a bohatou vesnici, o čemž svědčí dochované záznamy o odváděných platbách klášteru, které byly druhé nejvyšší v uvedeném urbáři. Břežany zanikly pravděpodobně v průběhu husitských válek, možná no konci roku 1420, kdy celé kolínské Zálabí vyplenilo vojsko císaře Zikmunda.

Ves již nebyla později obnovena, takže když roku 1436 zapsal Zikmund kolínské panství Bedřichu ze Strážnice, vzpomíná se již pouze ves zpustlá. Když potom převzal v roce 1474 kolínské panství po svém bratru Viktorínovi z Poděbrad třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, Hynek z Poděbrad (také Jindřich mladší nebo Hynek Minsterberský), nechal na místě zpustlých Břežan vybudovat kolem roku 1475 rybník Bačov. ten zanikl ve druhé polovině 18. století.

Na místě zaniklé obce Břežany a pozdějšího rybníka Bačova se rozkládají Bačovské lesy a v roce 1779 byla založena dnešní vesnice Volárna.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK