Cesty a památky

Kolínsko » Vesec (zaniklá obec)

Vesec (zaniklá obec)
Znak obce Velký Osek, na jehož katastru zaniklá ves Vesec leží.

Vesnice z období raného středověku, po které se psal zemanský rod Veseckých z Vesce. Ve 14. století zde byla ves s poplužním dvorem (J. Hellich uvádí že i s tvrzí, ta však není nijak doložena). V roce 1382 prodala Zdena z Vesce ves i dvůr Ctěně ze Lhoty a že zde v té době bylo několik statků dokládá pravidelný roční plat od místních sedláků Petráka, Pavlíka, Martina a Vaňka, určený v roce 1395 na oltář sv. Kateřiny v dnes zaniklém kostele Nabebevzetí Panny Marie v Předhradí. V roce 1398 je ještě doložen Filip z Vesce a jeho syn Martin, ale někdy po roce 1411 ves zanikla a to buď z důvodu labské povodně nebo zničením vojskem císaře Zikmunda při plenění kolínského Zálabí v roce 1420. Poslední písemná zmínka o existenci obce je z roku 1570, když Johana Veltrubská z Tamfeldu odkazovala statek vnučce Johance z Barchova a součástí tohoto odkazu je i "pustá ves Vesec".

Administrativní údaje

Území zaniklé obce Vesec je součástí katastru obce Velký Osek.

Odkaz

www.velky-osek.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK