Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko I

Hradišťko I

Původní ves ležela blíže k Labi a jmenovala se Radhostice, první písemná zmínka o ní pochází z roku 1290, kdy ji prodal Hynek z Dubé sedleckému klášteru. Již v první polovině 14. století však bylo původní místo z důvodu častých labských záplav opuštěno a osídlení pokračovalo na výše položeném místě dále od řeky, na severním předhradí zaniklého hradiště, podle kterého dostala i nové jméno. V roce 1366 již byla obec přesunuta, neboť se vzpomíná rychtář Jan Hradišťský (Henslin judex de Rediss). Součástí obce byl i dvůr Licko (Liczko), doložený v roce 1359, kdy ho prodal sedlecký klášter městu Kolínu (dvůr Licko se naposledy připomíná v roce 1553 a později zanikl, dnes se místo, kde stával, nazývá „V Licku“). Další majetky v obci drželi v roce 1379 Ondřej a Zikmund Straussovi, v roce 1390 Kateřina, vdova po Janu Bleibischovi, a poté i Václav ze Tří Dvorů. Dne 21. 4. 1417 ves vyhořela od blesku a musela být znovu obnovena, ale již roce 1437 připadla ves i s dvorem Licko ke kolínskému panství Bedřicha ze Strážnice a jeho součástí pak ves zůstala až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. V roce 1850 se samostatná obec, v té době zde bylo 28 domů a 167 obyvatel, stala součástí okresu Kolín.

Osobnosti

Václav Posejpal (* 29. 1. 1910 Hradišťko I - † 21. 6. 1994 České Budějovice) - hudebník v zábavních orchestrech v Praze, od roku 1958 v Českých Budějovicích, autor několika skladeb, zejména pochodů a tanců.

Iva Drdová (11. 9. 1968 Kladno) - esoterička a publicistka, od roku 1974 žije v Hradišťku I, dokončila 6 stupňů kineziologie, na které navazovalo tříleté studium Esoterické Univerzity v Praze, Mistryně REIKI. Majitelka a terapeutka Mozaiky - centra pro duši a tělo v Kolíně.

Původ názvu

Současný název obce se odvozuje od existence raně středověkého hradiště Svatovík, v jehož podhradí vznikla.

Administrativní údaje

Hradišťko I je administrativní součástí obce Veltruby, jejich vlastní katastrální území činí 2,89 km².

Odkaz

www.obec-veltruby.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK