Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I

Nová Ves I
Pohled na Novou Ves I z Bedřichova (2008)

V kronice Hájka z Libočan je uvedeno, že předchůdcem dnešní obce je osada Serčov, která stála nedaleko dnešního místa na břehu Labe. Jelikož ale byl Serčov často zaplaven labskými povodněmi, osadníci toto místo opustili a opodál si na úpatí blízkého vrchu, v bezpečí před velkou vodou, založili novou obec. Nejstarší zmínka o Nové Vsi pochází z roku 1290, kdy ji Hynek z Dubé prodal Sedleckému klášteru. V roce 1437 daroval císař Zikmund Novou Ves Bedřichovi ze Strážnice, který ji trvale připojil ke svému kolínskému panství. Některé dvory ale byly v držení významných šlechtických rodů, jako třeba v roce 1587 vzpomínaný Jindřich starší Materna z Květnice. Obec byla značně poškozena během třicetileté války, v soupisech z roku 1654 je zde uváděno 16 usedlostí osazených a 7 pustých. Dne 18. června 1757 došlo v prostoru mezi Novou Vsí a Křečhoří k důležitému střetu mezi pruskou a rakouskou armádou, ke známé bitvě u Kolína. V tento den stál na blízkém Novoveském vrchu (279 m. n. m.) pruský král Bedřich II. a řídil odtud bojové operace pruského vojska; po bitvě byl po něm vrch nazván Bedřichovem. Součásrtí kolínskíého panství zůstala Nová Ves až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Původ názvu

Název obce pochází od toho, že osadníci založili novou obec (Novou Ves) na jiném místě, chráněném před labskými povodněmi. Index I obec odlišuje od dalších Nových Vsí na okrese Kolín (Nová Ves II a Nová Ves III).

Administrativní údaje

Nová Ves I je dnes dnes samostatnou obcí, jejích součástí je obec Ohrada a samoty Klavary a Chaloupka. Katastrální výměra činí 10,29 km² a žije zde 1 231 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Nová Ves - střed obce (2019)Nová Ves I od východu s Bedřichovem (2009)

Odkaz

www.novaves.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Nová Ves I leží 5 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 200 metrů, obcí prochází hlavní železniční trať Praha – Kolín (zastávka Nová Ves u Kolína) a hlavní silnice č. 38 Jihlava – Rumburk.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK