Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I

Nová Ves I
Pohled na Novou Ves I z Bedřichova (2008)

V kronice české Václava Hájka z Libočan (vydána v roce 1541 jako Kronyka Czeska) je uvedeno, že předchůdcem dnešní obce je osada Serčov, která stála severovýchodně od současné polohy na břehu Labe. Jelikož ale byl Serčov často zaplavován labskými povodněmi, osadníci toto místo opustili a opodál si na úpatí blízkého vrchu, v bezpečí před velkou vodou, založili novou obec. Nejstarší zmínka o Nové Vsi pochází z roku 1290, kdy ji Hynek z Dubé prodal Sedleckému klášteru. V roce 1437 daroval císař Zikmund Novou Ves Bedřichovi ze Strážnice, který ji trvale připojil ke svému kolínskému panství. Některé dvory ale byly i nadále v držení významných šlechtických rodů, v roce 1587 se například vzpomíná dvůr Jindřicha staršího Materny z Květnice. Obec byla značně poškozena během třicetileté války, v soupisech z roku 1654 je zde uváděno 16 usedlostí osazených a 7 pustých. Dne 18. června 1757 došlo v prostoru mezi Novou Vsí a Křečhoří k důležitému střetu mezi pruskou a rakouskou armádou, ke známé bitvě u Kolína. V tento den stál na blízkém Novoveském vrchu (279 m. n. m.) pruský král Bedřich II. a řídil odtud bojové operace pruského vojska; po bitvě byl po něm vrch nazván Bedřichovem. Součástí kolínského panství zůstala Nová Ves až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848, od roku 1850 je pak jako samostatná obec součástí okresu Kolín.

Obcí leží na naší nejvytíženější železniční trati číslo 010 (011) z Prahy do Kolína a dále do východních částí republiky a také na bývalé tzv. Žitavské cestě, od roku 1828 zemské silnici, dnes významné silnici 1. třídy č. 38 Jestřebí (u České Lípy) – hraniční přechod Hatě, která je třetí nejdelší silnicí u nás.

Původ názvu

Název obce pochází od toho, že osadníci založili novou obec (Novou Ves) na jiném místě, chráněném před labskými povodněmi. Index I obec odlišuje od dalších Nových Vsí na okrese Kolín (Nová Ves II a Nová Ves III).

Administrativní údaje

Nová Ves I je dnes dnes samostatnou obcí, jejích součástí je obec Ohrada a samoty Klavary a Chaloupka. Katastrální výměra činí 10,29 km² a žije zde 1 247 stálých obyvatel (1. ledna 2019).

Fotogalerie

Nová Ves - střed obce (2019)Nová Ves I od východu s Bedřichovem (2009)

Odkaz

www.novaves.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Nová Ves I leží 5 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 200 metrů, obcí prochází hlavní železniční trať Praha – Kolín (zastávka Nová Ves u Kolína) a hlavní silnice č. 38 Jihlava – Rumburk.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK