Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Nová Ves I, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z doby kamenné (neolit)

Mezi unikátní nálezy z Nové Vsi I patří nádoba*** kultury s lineární keramikou (cca 5 700 př. n. l), na které je antropomorfní (lidské) vyobrazení. Vzhledem ke zvýraznění prostoru břišních partií se zřejmě jedná o ženu – matku, která v neolitu zaujímala významné postavení. Z období staršího neolitu pochází nález nádoby kultury vypichované keramiky (cca 5 100 př. n. l).

2. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

V roce 1936 byla za vsí objevena sídelní jáma z 2. stol. př. n. l., obsahující střepy větších nádob s profilovanými okraji, zlomky mís a část červeně malované nádoby.

3. Pohřebiště z doby stěhování národů (doba římská)

V katastru obce byly odhaleny tři kostrové hroby z pozdního stupně doby stěhování národů. Ženský kostrový hrob obsahoval kostěný hřeben, z dalších hrobů pocházejí dvě hliněné nádoby.

Fotogalerie

Nádoba kultury s lineární keramikou v kolínském muzeu (2008)Detail vyobrazení na nádobě kultury s lineární keramikou (2008))Nádoba kultury s vypichovanou keramikou v kolínském muzeu (2008)

Mapa

Poloha

Nálezy z Nové Vsi I jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

GPS: 50°3'5.620"N, 15°8'44.050"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK