Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I » archeologické nálezy

archeologické nálezy
***

Nová Ves I, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z doby kamenné (neolit)

Na blíže neurčeném místě ve vsi byla objevena nádoba*** lahvovitého tvaru z doby kultury s lineární keramikou, na které je unikátní a zcela ojedinělé ryté vyobrazení lidské postavy. Vzhledem ke zvýraznění prostoru břišních partií se zřejmě jedná o ženu – matku, která v neolitu zaujímala významné postavení. V roce 1936 pak v pískovně prozkoumal František Dvořák kostrový pohřeb starší ženy ve skrčené poloze, která měla za zády dvě zdobené a jednu kotlovitou nezdobenou nádobu ze staršího stupně kultury s vypíchanou keramikou.

2. nálezy z doby keltské (doba laténská)

V roce 1936 byla za vsí objevena sídelní jáma z 2. stol. př. n. l., obsahující střepy větších nádob s profilovanými okraji, zlomky mís a část červeně malované nádoby.

3. pohřebiště z doby stěhování národů (doba římská)

V katastru obce byly odhaleny tři kostrové hroby z pozdního stupně doby stěhování národů. Ženský kostrový hrob obsahoval kostěný hřeben, z dalších hrobů pocházejí dvě hliněné nádoby.

Fotogalerie

Nádoba kultury s lineární keramikou v kolínském muzeu (2008)Detail vyobrazení na nádobě kultury s lineární keramikou (2008))Nádoba kultury s vypichovanou keramikou v kolínském muzeu (2008)

Zdroj informací

Pavlů I., Zápotocká M.: Archeologie pravěkách Čech, 3. díl Neolit, str. 22. Archeologický ústav AV ČR Praha 2007.

Mapa

Poloha

Nálezy z Nové Vsi I jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

GPS: 50°3'4.591"N, 15°8'42.679"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK