Cesty a památky

Kolínsko » Pňov » Pňovský luh - VKP

Pňovský luh - VKP
*

Pňov, Předhradí, Veltruby, Nová Ves I, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Pňovský luh leží v nadmořské výšce 187 - 192 metrů a na ploše cca 187 ha zahrnuje dobře zachovalý rozsáhlý lužní les, mokřady, aluviální louky, slepá labská ramena Pytel I, Pytel II, Cháberka, Karasovo, Staré Labe, V Pěšinkách a Ve Štípenici včetně rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Na území VKP se nachází památný strom Oldříšský dub. VKP je součástí evropsky významné lokality Libické luhy (CZ 0214009) a je ve správě obce s rozšířenou působností Kolín.

Pňovský luh vznikl v 1. polovině 20. století oddělením této části lužního lesa z komplexu lužních lesů, tvořících dnešní národní přírodní rezervaci Libický luh při regulaci toku Labe.  Spolu s ostatními lužními lesy mezi Kolínem a Poděbrady je součástí nejvýznamnějšího komplexu lužních lesů v České republice. Pňovským luhem vede naučná stezka. Botanickým průzkumem v roce 2022 zde bylo zjištěno 372 druhů cévnatých rostlin a zoologickým průzkumem 19 druhů zvláště chráněných živočichů, 31 chráněných druhů a 5 evropsky významných druhů.

Pryskyřník velký (Ranunculus lingua) je kriticky ohrožený druh CR vytrvalé byliny z čeledi pryskyřníkovitých. V ČR se vzácně vyskytuje především v lužních lesích středního a východního Polabí a na Kokořínsku. Její článkovaný odenek dorůstá výšky 60–130 cm, tuhé přízemní listy s krátkými řapíky jsou podlouhle vejčité až široce kopinaté, 15–20 cm dlouhé a 2–4 cm široké. Kvete od června do září velkými, zlatožlutými květy, které mají v průměru 2 až 5 cm, tvořených pěti korunními, okrouhle obvejčitými a lysými, lístky. Plody jsou křídlaté, vejcovité nažky dlouhé 2,5–3 mm. 

Kruštík polabský (Epipactis albensis) je silně ohrožený druh EN malé orchideje z čeledi vstavačovitých. Poprvé byl popsán roce 1978 českými botaniky Novákovou a Rydlem v polabských lužních lesích mezi Kolínem a Libicí nad Cidlinou, díky čemu dostal i své druhové latinské jméno (albensis = podél Labe). Původně se předpokládalo, že se jedná o československý endemit, později byl ale jeho výskyt popsán také z území dalších středoevropských zemí (Německo, Maďarsko, Rakousko).

Česnek medvědí (Allium ursinum) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky až 50 cm, květenstvím je lichookolník s bílými kvítky a kvete od dubna do června. Současná obliba této rostliny byla způsobena novodobými pochybnými televizními bylinkovými poradnami, internetovými diskusemi a ryze komerčně motivovanými reklamními kampaněmi, nadměrné požití tohoto druhu česneku však může způsobit i otravu.

Dymnivka nízká (Corydalis pumila) je ohrožená VU, jinde v Polabí zatím nepozorovaná bylina z čeledi makovitých. Z malé podzemní hlízy vyrůstá přímá lodyha, vysoká až 20 cm s listy dlouze řapíkatými. Kvete v březnu a dubnu, květenstvím je hrozen s 3 až 15 květy batvy špinavě světle lila nebo světle nachové, se světlejším okrajem dolního korunního lístku, zřídka celé bílé. Plodem je tobolka.

Dymnivka dutá (Corydalis cava) je vytrvalá, hojná jarní rostlina z čeledi makovitých. Dorůstá výšky 10 až 35 cm, květenstvím je přímýá nhrozen s 8 až 20 květy, obvykle jsou pohromadě nachově a bíle zbarvené kvetoucí rostliny. Kvete od března do května. V minulosti se používala jako léčivá rostlina k potlačení třesu při onemocnění nervového původu, v současné době se již jako léčivka nevyužívá. 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je kriticky ohrožený CR druh dravce, největší u nás pozorovatelný orel o váze až 5 kg a rozpětí křídel 245 cm. Je celý hnědý, dospělí ptáci mají bílý ocas a žlutý zobák. V našich podmínkách hnízdí výhradně na stromech v okolí vodních ploch. Tento vzácný pták je ohrožen kladením otrávených návnad.

Čáp černý (Ciconia nigra) je silně ohrožený EN druh tažného ptáka z čeledi čápovitých. Velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem, dožívá se věku přes 15 let. Přezimují v afrických tropech na jih od Sahary, kam odlétají v září, do ČR vrací se již konce března.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je ohrožený VU druh říčního ptáka velikého až 20 cm, má velkou hlavu s dýkovitým zobákem a krátký ocas. Svrchu je zářivě modrozelený a odspodu rezavě hnědý, podle tohoto typického zabarvení se nedá zaměnit s jiným naším ptákem. 

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) Pňovský luh je zřízen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Významný krajinný prvek Pňovský luh - lužní les (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - partie s kosatci žlutými (2016, foto Bohuslav Švácha)Významný karjinný prvek Pňovský luh - tůně (2016, foto Bohuslav Švácha)Významný karjinný prvek Pňovský luh - umělý kanál (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - zatopený luh (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - Karasovo (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - tůně v lužním lese (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - cesta lužním lesem (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - povalové chodníčky (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - česnek medvědí (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - dymnivka dutá (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - kruštík polabský, celek (2016)Významný karjinný prvek Pňovský luh - kruštík polabský, detail květu (2016)Významný krajinný prvek Pňovský luh -  čáp černý (2015, foto Luboš Vaněk, ČSOP Poděbrady)Významný krajinný prvek Pňovský luh - ledňáček říční (2015, foto Luboš Vaněk, ČSOP Poděbrady)Významný krajinný prvek Pňovský luh - orel mořský (2015, foto Luboš Vaněk, ČSOP Poděbrady)

Zdroj informací

Hofman P., Pejša J., Rus I., Vonička P.: pňovský luh, Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Vydal MÚ Kolín 2023.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Pňovský luh leží na levém břehu Labe a je přístupný po zelené turistické značce Kolín - Poděbrady.

GPS: 50°5'1.563"N, 15°9'47.104"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK