Cesty a památky

Kolínsko » Pňov

Pňov
Pňov-Předhradí, znak obce (2020)

První písemná zmínka o Pňově je na listině z 28. srpna 1265, kdy ves Pňev prodával Jaroš z Poděhus (dnešních Poďous u Bečvár) sestrám Utě a Ludmile, dcerám Vítka z Hradce. V roce 1344 se obec i zdejší kostel vzpomínají jako majetek Jakuba Provoda, v roce 1355 Pešlina z Rozentalu a v roce 1363 vladyky Heřmana. Na počátku 15. století byl Pněv v majetku pánů z Dobřeně a jeho poslednímu šlechtickému vlastníkovi, známému zemskému škůdci Janu Kopidlanskému z Kopidlna, byl po jeho odchodu do exilu v roce 1623 zkonfiskován královskou komorou. V roce 1630 pak byl připojen k poděbradskému panství, jehož součástí zůstal až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 - 1960 byl Pňov samostatnou obcí v okrese Poděbrady, od roku 1960 pak v okrese Nymburk. Od 1. ledna 1969 byl Pňov spojen se sousedním Předhradím do obce Pňov-Předhradí s vlastním katastrálním územím. Při poslední reorganizaci státní správy v roce 2007 se obec Pňov-Předhradí stala součástí okresu Kolín.

Osobnosti

Josef Blecha (* 13. 5. 1908 Pňov - † 13. 12. 1964 Praha) - významný pedagog, absolvent Vysoké školy obchodní a Právnické fakulty UK v Praze, v důsledku 2. světové války přerušil studium Vysoké školy obchodní ve Vídni. Učil na Vysoké škole obchodní, později Fakultě inženýrsko-ekonomické ČVUT Praha, byl členem vědecké rady ČVUT Praha a je autorem odborných článků, skript a publikací.

Zvěřina Václav (* 15. 7. 1926 Pňov) - regionální historik a kronikář města Chotěboř, absolvent Filozofické fakulty UK Praha, obor dějepis-zeměpis, učitel chotěbořského gymnázia a pracovník Okresního archivu v Chotěboři, autor regionálně historických článků a publikace o Chotěboři, od r. 1983 městský kronikář.

Původ názvu

Název obce je odvozen od slova "peň" znamenající kmen nebo základ, v přeneseném významu slova dvůr (to samé co později grunt). Tvar názvu se od středověku výrazně nezměnil a spíše odpovídal zkušenostem písaře. Setkáváme se s tvary Pnow (1265), Pnyew (1352), Pnyow (1405), Pniow (1454), Pinow (1553), Pněv (1854) a od roku 1893 se začíná prosazovat Pňov, kodifikovaný v roce 1921.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 10. září 2020 rozhodnutí, č. 66 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldická kancelář Velebný & Fam s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Jedná se o tzv. mluvící znak, který tvoří modrý španělský štít s modrou vlnitou patou (symbolizue řeku Labe) překrývající stříbrné cimbuří (symbolizuje hrad Oldříš) o třech stínkách (obec tvoří tři části). Nad prostřední stínkou je zlatá ostrva se třemi suky, z nichž vyrůstá do stran dubový list (symbolizuje Oldřichův dub). V hlavě štítu nad ostrvou je stříbrná podkova (zemědělství) a po jejích stranách po jednom zlatém čtyřlístku (původní název obce Klipec = Glückz = ve starogermánštině štěstí).

Administrativní údaje

Dnes tvoří Pňov spolu se sousední obci Předhradí dvojobec s názvem Pňov-Předhradí, jejíž součástí je  obec Klipec a zaniklá ves Popovice. Katastrální výměra činí 9,41 km² a žije zde 597 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Pňov - pohled z věže kostela (2016)Náves v Pňově, v pozadí věž kostela v Předhradí (2010)

Odkaz

www.pnov-predhradi.wbs.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK