Cesty a památky

Kolínsko » Pňov

Pňov
Pňov - pohled z věže kostela (2016)

První písemná zmínka o Pňově je na listině z 28. srpna 1265, kdy ves Pňev prodával Jaroš z Poděhus (dnešních Poďous u Bečvár) sestrám Utě a Ludmile, dcerám Vítka z Hradce. V roce 1344 se obec i zdejší kostel vzpomínají jako majetek Jakuba Provoda, v roce 1355 Pešlina z Rozentalu a v roce 1363 vladyky Heřmana. Na počátku 15. století byl Pněv v majetku pánů z Dobřeně a jeho poslednímu šlechtickému vlastníkovi, známému zemskému škůdci Janu Kopidlanskému z Kopidlna, byl po jeho odchodu do exilu v roce 1623 zkonfiskován královskou komorou. V roce 1630 pak byl připojen k poděbradskému panství, jehož součástí zůstal až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 - 1960 byl Pňov samostatnou obcí v okrese Poděbrady, od roku 1960 pak v okrese Nymburk. Od 1. ledna 1969 byl Pňov spojen se sousedním Předhradím do obce Pňov-Předhradí s vlastním katastrálním územím. Při poslední reorganizaci státní správy v roce 2007 se obec Pňov-Předhradí stala součástí okresu Kolín.

Osobnosti

Josef Blecha (* 13. 5. 1908 Pňov - † 13. 12. 1964 Praha) - významný pedagog, absolvent Vysoké školy obchodní a Právnické fakulty UK v Praze, v důsledku 2. světové války přerušil studium Vysoké školy obchodní ve Vídni. Učil na Vysoké škole obchodní, později Fakultě inženýrsko-ekonomické ČVUT Praha, byl členem vědecké rady ČVUT Praha a je autorem odborných článků, skript a publikací.

Zvěřina Václav (* 15. 7. 1926 Pňov) - regionální historik a kronikář města Chotěboř, absolvent Filozofické fakulty UK Praha, obor dějepis-zeměpis, učitel chotěbořského gymnázia a pracovník Okresního archivu v Chotěboři, autor regionálně historických článků a publikace o Chotěboři, od r. 1983 městský kronikář.

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Pňev, od roku 1910 se ustálila současná podoba názvu Pňov.

Administrativní údaje

Dnes tvoří Pňov spolu se sousední obci Předhradí dvojobec s názvem Pňov-Předhradí, jejíž součástí je  obec Klipec a zaniklá ves Popovice. Katastrální výměra činí 9,41 km² a žije zde 538 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Náves v Pňově, v pozadí věž kostela v Předhradí (2010)

Odkaz

www.pnov-predhradi.wbs.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Pňov leží 7,5 kilometru severně od Kolína v nadmořské výšce 190 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK