Cesty a památky

Kolínsko » Pňov » Oldřišský dub

Oldřišský dub

Pňov, Příroda, Památné stromy

Dub letní (Quercus robur) zasazený kolem roku 1480, který byl v srpnu 2000 vyvrácen vichřicí; dnes je to mrtvý strom. Torzo padlého stromu bylo v roce 2007 zakryto stříškou, ochrana stromu nebyla záměrně zrušena. Před vývratem byl strom vysoký 25 metrů a obvod jeho kmene činil 683 cm. V sousedství vyvráceného stromu roste potomek Oldřišského dubu, dub letní zasazený kolem roku 1850.

Důvodem ochrany torza stromu je jeho biologický význam z více hledisek, dále se jedná o významné torzo stromu výjimečného vzrůstu, který byl krajinnou dominantou. Oldřišký dub je jednou ze zastávek naučné stezky Pňovský luh.

Dub letní (také křemelák) se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších a nejsevernějších oblastí. U nás je rozšířen od nížin do podhůří v původních doubravách i smíšených lesích, je to rozložitý strom s nepravidelnou korunou a křivolakými větvemi. Mladá borka je stříbřitě šedá až nahnědlá, lesklá, později silně rozpukaná a brázditá, hnědo až černošedá. Krátce řapíkaté peřenolaločné listy jsou tuhé, kožovité a u řapíku vykrojené nebo uťaté. Květy jsou jednodomé, samičí jsou po dvou až pěti na dlouhých stopkách v paždí listů, mají červené blizny a sedí jednotlivě na číškách. Samčí květy tvoří až 4 cm dlouhé řídké převislé jehnědy, které se rozvíjejí současně s listy. Pyl je přenášen větrem. Kvete od května do června. Plody, známé žaludy, jsou velké jednosemenné nažky, usazené spodní částí ve zdřevnatělých šupinovitých číškách po několika na dlouhých stopkách. Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány nejvlivnějším bohům – Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni pak jeho kolegovi Thorovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali apod. Pro léčivé účinky se sbírá dubová kůra, používá se jako svíravý a protikrvácivý prostředek a má i protizánětlivé účinky. V lidovém léčitelství se používá odvar ke koupelím při omrzlinách, otocích, hemoroidech, popáleninách a zejména proti pocení nohou.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Rady Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 25. července 1978, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104550.

 

Fotogalerie

Pňov - Oldřišský dub (2016)Pňov - Oldřišský dub, čelní pohled (2016)Pňov - Oldřišský dub, větve (2016)Pňov - Oldřišský dub, kořeny (2016)Pňov - Oldřišský dub (1999, foto Radoslav Němeček, SOkA Kolín)Pňov - Oldřišský dub (1906, foto F. Opplt, SOkA Kolín)Pňov - dub letní rostoucí v sousedství Oldřišského dubu, jedná se bezpochyby o jeho potomka (2016)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botanika - teorie a praxe

Mapa

Poloha

Oldřišský dub leží na jižním okraji obce nedaleko hřiště na okraji lesního porostu.

GPS: 50°5'1.826"N, 15°9'1.663"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK