Cesty a památky

Památné stromy

Památné stromy (PS) vyhlašuje místně příslušný orgán ochrany přírody, který rovněž dohlíží na jejich ošetřování a rozhoduje také o případném zrušení ochrany. Za památné se vyhlašují stromy mimořádného vzrůstu nebo stáří, stromy mající zvláštní celkový vzhled (habitus), nebo pokud jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu. Mohou to však být i stromy upomínající na určitou historickou událost nebo pověst, případně stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kapli, kostel, boží muka, studánku atd.). Počet památných stromů se neustále mění, v roce 2018 bylo v Česku registrováno 6004 památných stromů, z toho jich je 114 na popisovaném území. 

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK