Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice » duby u Včelína

duby u Včelína

Konárovice, Příroda, Památné stromy

Skupina dvou dubů letních (Quercus robur), z nichž mohutnější strom, rostoucí blíže k Jelenu, má obvod kmene 5 metrů, výšku 25 metrů výšku koruny 20 metrů a šířku 17 metrů (měření v roce 2014), druhý dub s rozsáhlou vyhořelou dutinou a svatým obrázkem má obvod kmene 395 cm, výšku 23 metrů, výšku koruny 19 metrů a šířku koruny 18 metrů (měření v roce 2014). Odhad věku těchto stromů je velmi přibližný, zasazeny byly zřejmě kolem roku 1600. Každopádně se jedná o nejstarší chráněné stromy na Kolínsku. Oba stárnoucí stromy byly ve špatném zdravotním stavu, proto byly v polovině srpna roku 2015 odborně ošetřeny, čímž se prodloužila jejich životnost prodloužila.

Důvodem ochrany je skutečnost, že se jedná o esteticky zajímavé a biologicky významné stromy (z více hledisek), doupné stromy, které jsou významným krajinným prvkem a vzhledem k umístění svatého obrázku i jako součást kulturní památky.

Dub letní (také křemelák) se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších a nejsevernějších oblastí. U nás je rozšířen od nížin do podhůří v původních doubravách i smíšených lesích, je to rozložitý strom s nepravidelnou korunou a křivolakými větvemi. Mladá borka je stříbřitě šedá až nahnědlá, lesklá, později silně rozpukaná a brázditá, hnědo až černošedá. Krátce řapíkaté peřenolaločné listy jsou tuhé, kožovité a u řapíku vykrojené nebo uťaté. Květy jsou jednodomé, samičí jsou po dvou až pěti na dlouhých stopkách v paždí listů, mají červené blizny a sedí jednotlivě na číškách. Samčí květy tvoří až 4 cm dlouhé řídké převislé jehnědy, které se rozvíjejí současně s listy. Pyl je přenášen větrem. Kvete od května do června. Plody, známé žaludy, jsou velké jednosemenné nažky, usazené spodní částí ve zdřevnatělých šupinovitých číškách po několika na dlouhých stopkách. Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány nejvlivnějším bohům – Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni pak jeho kolegovi Thorovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali apod. Pro léčivé účinky se sbírá dubová kůra, používá se jako svíravý a protikrvácivý prostředek a má i protizánětlivé účinky. V lidovém léčitelství se používá odvar ke koupelím při omrzlinách, otocích, hemoroidech, popáleninách a zejména proti pocení nohou.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 25. ledna 1983 na základě usnesení ONV Kolín ze dne 9. července 1981, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104072.

Fotogalerie

Konárovice - duby u Včelína (2014)Konárovice - duby u Včelína, detail kmenu (2014)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

Botanika - teorie a praxe http://botanika.borec.cz/

Mapa

Poloha

Duby rostou nedaleko chatové osady Včelín při lesní silničce v nadmořské výšce 250 metrů. Okolo vede zelená turistická značka Kolín – Jelen.

GPS: 50°2'57.068"N, 15°16'45.412"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK