Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » Lípy u sv. Víta

Lípy u sv. Víta

Kouřim, Příroda, Památné stromy

Tři památné stromy Lípy u sv. Víta byly vysazené při renovaci kaple v roce 1856 a to do tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně 3,5 m, jehož vrcholy míří k severu, jihu a západu. Strom 1 je vysoký 16 metrů a obvod jeho kmene činí 150 cm, strom 2 je vysoký 16 metrů a obvod jeho kmene činí 180 cm a strom 3 je vysoký 16 metrů a obvod jeho kmene činí 190 cm. Zdravotní stav všech tří stromů je výborný, stromy kvetou a plodí.

Důvodem vyhlášení ochrany je to, že stromy tvoří významnou krajinnou dominantu a jedná se o velmi esteticky působící celek, který je součástí kulturní památky (kaple sv. Víta).

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 21. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stojící lípa evidována pod kódem 104068/1,2,3.

Fotogalerie

Kouřim - památné Lípy u sv. Víta (2022)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy rostou u kaple sv. Víta na hradišti Stará Kouřim v nadmořské výšce 294,2 metru.

GPS: 50°0'0.252"N, 14°59'23.920"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK