Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » Lípy u Donáta

Lípy u Donáta

Škvorec, Příroda, Památné stromy

Skupina čtyř lip malolistých (Tilia cordata Mill.) vysazených v roce 1765 při instalování sochy sv. Donáta, kterou obklopují. Do skupiny lip několikrát uhodil blesk, který první dva stromy silně poškodil. První z lip je vysoká 16 metrů, obvod kmene má 305 cm (měřeno v roce 2015) a jedná se o silně poškozený strom, z něhož zůstalo pouze olámané torzo s ojedinělými výmladky. Druhá z lip je vysoká také 16 metrů, obvod kmene má 259 cm (měřeno v roce 2015), jedná se o silně poškozený strom, ze ze kterého stojí pouze olámané torzo, ojedinělě se vyskytují výmladky, silnější vyrůstají na bázi kmene. Třetí z lip má výšku také 16 metrů, obvod kmene 173 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Čtvrá z lip je vysoká také 16 metrů, obvod kmene má 349 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o významnou krajinnou dominantu, která je součástí kulturní památky (sochy).

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena na základě usnesení Okresního úřadu praha-východ 21. října 1993. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103601/1-4.

Fotogalerie

Škvorec - Lípy u Donáta, celek (2008)Škvorec - Lípy u Donáta, část (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy stojí kolem sochy sv. Donáta na křižovatce cest, kdysi návsi zaniklé obce Křimín. Přístup je pouze pěšky po červené turistické značce Úvaly – Hradešín nebo po žluté turistické značce ze Škvorce.

GPS: 50°3'10.310"N, 14°44'41.660"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK