Cesty a památky

Kolínsko » Žiželice » Lípa u kostela sv. Prokopa

Lípa u kostela sv. Prokopa

Žiželice, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) vysazená kolem roku 1870, vysoká 20 metrů s obvodem kmene 284 cm, koruna je vysoká 16 metrů a široká 18 metrů (měření v roce 2017). Zdravotní stav stromu je velmi dobrý až vitální, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je ochrana genofondu a to, že se jedná o krajinnou dominantu významnou vzrůstem, součást kulturní památky a esteticky zajímavý strom.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Obecního úřadu Týnec nad Labem č. j. ožp/227/94/Stk ze dne 1. 12. 1994, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104019.

Fotogalerie

Žiželice - Lípa u kostela sv. Prokopa (2018)Žiželice - Lípa u kostela sv. Prokopa na podzim (2015)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste u jižní strany kostela sv. Prokopa.

GPS: 50°7'58.043"N, 15°23'29.681"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK