Cesty a památky

Kolínsko » Horní Kruty » Lípa v Horních Krutech

Lípa v Horních Krutech

Horní Kruty, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa v Horních Krutech byl vysazen kolem roku 1835, dosahuje výšky 20 metrů, obvod kmene činí 293 cm. Jeho zdravotní stav je dobrý.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu a to, že tvoří krajinnou dominantou a je součástí kulturní památky.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín vyhláškou ze dne 24. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104045.

Fotogalerie

Horní Kruty - Lípa v Horních Krutech (2018)Horní Kruty - Lípa v Horních Krutech (2018)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste před západním průčelím kostela sv. Václava, napravo od hřbitovní brány.

GPS: 49°55'8.250"N, 14°57'34.062"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK