Cesty a památky

Kolínsko » Horní Kruty

Horní Kruty
Horní Kruty - znak obce (2020)

V písemných pramenech se obec poprvé zmiňuje až v roce 1364, kdy byly pod správou benediktýnského kláštera v Sázavě. Po husitských válkách získali Horní Kruty jako zabavený klášterní majetek v roce 1421 moravští pánové Sezima z Kunštátu a jeho bratr Boček, po roce 1436 patřily Janu Zajímači z Kunštátu a později jeho synům Janovi a Prokopovi Zajímačovi a nakonec Janovu synu Ludvíkovi Zajímačovi. Ten v roce 1567 prodal Horní Kruty Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který je natrvalo připojil k černokosteleckému panství, k němuž patřily až do roku 1848. Z berní ruly z roku 1654 (také berní rola, staročeské slovo berně znamená daň), která je prvním úplným soupisem daňových povinností v Českém království, se dozvídáme, že na Hornokrutsku bylo orné půdy méně než na ostatních místech Kostelecka.

Horní Kruty byly vlivem kostela, hospody a školy (o té máme první zprávy z doby po třicetileté válce) kulturním střediskem celého kraje. Díky učitelům a pokrokovým rolníkům byla roku 1893 založena Beseda „Vrchlický“, která se starala o to, aby se do rukou čtenářů dostala dobrá lidová četby a aby na ochotnické hlediště přišla jen slušná divadelní hra. Ve stejném roce jako vznikla Beseda byl založen i Sbor dobrovolných hasičů. Dále byl založen Včelařský spolek pro Horní Kruty a okolí. V roce 1912 vznikl také tělovýchovný spolek „Sokol“, který si roku 1924 vystavěl ve vesnici vlastní budovu. V roce 1931 bylo možné využít autobusového spojení dvakrát denně z Horních Krut do Prahy a do Kolína, v letech 1969–71 bylo vybudováno veřejné osvětlení a obecní rozhlas.

Horní Kruty jsou zastávkou č. 17 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Alois Rada (* 28. 7. 1866 Kostelec nad Černými lesy – † 1. 6. 1951 Horní Kruty) - významný český loutkář a autor her pro loutková představení, je autorem 120 vlastních představení a dramatizoval desítky pohádek a povídek českých i zahraničních autorů. V národně výchovném duchu zpracovával příběhy z české historie, sentimentálně vlastenecký rázt měly jeho výpravné alegorie vrcholící živými obrazy a zpěvem vlasteneckých písní. Napsal i několik her pro dospělé. Svou tvorbou významně přispěl k repertoáru ochotnických loutkových scén, v němž ovlivnil prosazení a roli pohádky.

František Jásek (* 13. 9. 1891 Vokov – † 20. 1. 1953 Terezín) - katolický kněz, zatčený v roce 1943 gestapem za protifašistický odboj a vězněn v Terezíně a na Pankráci až do konce války, za komunistického režimu v letech 1951-52 neoprávněně vězněn na Borech, v posledním roce života byl administrátorem v Maloticích a Horních Krutech; jako politický vězeň byl rehabilitován v roce 1990.

František Čvančara (* 7. 10. 1889 Horní Kruty - † 26. 1. 1967 Praha) - zemědělký odborník, učitel, středoškolský pedagog a odborný publicista z oboru zemědělského školství a ekonomiky zemědělství; vyrůstal v Ovčárech a vystudoval gymnázium v Kolíně.

Josef Procházka (* 30. 1. 1909 Horní Kruty - † 21. 3. 1984 Praha) - český malíř, v letech 1929-36 byl žákem Akademie výtvarného umění v Praze u profesora Nejedlého, autor zátiší a krajin Posázaví, zejména okolí Stříbrné Skalice.

Původ názvu

Horní Kruty se připomínají později než blízké Dolní Kruty, které jsou (zřejmě) staršího založení a také nositelem názvu, od kterého byl odvozen i název této obce, pro rozlišení s přídomkem "Horní", neboť leží výše. V průběhu staletí se název obce příliš neměnil, uvádí se jako Crut (1367), Kruh (1352), Krurh (1385), Hruch (1369), Kruty svrchní (1436), Hořejší Kruty (1519), Horní Kruty (1543), Horzenj Krutj (1654), Kruta Hornj (1844) a Kruty Horní (1886). Samotný název je nejspíše odvozen od jmenného názvu přídavného jména krutý (ves krutých lidí) nebo od staročeského slova krútiti, tedy točiti, neboť cesta přes Kruty vede četnými zákrutami. Mylné je naopak mínění, že název obce byl odvozen od slova krůta, protože tato drůbež byla do Evropy přivezena až během 16. století. 

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 10. září 2020 rozhodnutí, č. 66 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík. Znak tvoří stříbrno-zeleně dělený štít, v jehož horní části vyrůstá plamenná orlice se zlatou zbrojí (znak sv. Václava, kterému je zasvěcen kostel v Horních Krutech) a jetelovitě zakončenou pružinou, v dolní zelené části (barva naděje) je pět čelně postavených stříbrných radlic (symbolizují pět zbylých částí obce azemědělství). Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený, z užšího zeleného pruhu s pěti čelně postavenými bílými radlicemi umístěnými vedle sebe vyrůstá černá plamenná orlice se žlutou zbrojí a jetelovitě zakončenou pružinou.

Administrativní údaje

Horní Kruty jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí jsou obce Bohouňovice II, Dolní Kruty, Přestavlky a Újezdec, jehož součástí je osada Březinka a samota Kamenná. Katastrální výměra činí 14,32 km² a žije zde 516 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Horní Kruty (2018)Horní Kruty (2006)Horní Kruty - Tajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.hornikruty.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK