Cesty a památky

Kolínsko » Horní Kruty » ohradní zeď kostela s bránou a hřbitovem

ohradní zeď kostela s bránou a hřbitovem
*

Horní Kruty, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi

Ohradní zeď z roku 1743, dokončená současně se stavbou kostela sv. Václava, navržená pravděpodobně rovněž Tomášem Vojtěchem Budilem. V roce 2018 byla opravena brána, která hrozila zřícením.

Zeď je oválného tvaru a ohraničuje bývalý hřbitov, zrušený na konci 19. století. Postavena byla z lomového omítaného zdiva, na vrcholku je zkosená a krytá prejzy. Před západním průčelí kostela je prolomena brána spočívající na odstupněném soklu, zaklenutá půlkruhovým obloukem. Nad ním se obloukovitě vzdouvá silně profilovaná krycí římsa, rovněž krytá prejzy, původně doplněná uprostřed kovovým křížem.

Na bývalém hřbitově se dochovalo několik esteticky hodnotných historizujících náhrobků, například:

  • zbytek náhrobku z červeného nučického pískovce u východní strany hřbitovní zdi z 1. poloviny 19. století,
  • náhrobek rodiny Vedralovy a Drahotovy z roku 1890, tvořený gotizující edikulou z červeného pískovce a vloženou nápisovou deskou ze šedého mramoru,
  • náhrobek z 19. století, vytvořený z červeného pískovce, v nice jehož nástavce je pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem.

 

Prohlášení za památku

Ohradní zeď s bránou byla jako součást areálu kostela sv. Václava zapsána 31. prosince 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 25013/2–723.

Fotogalerie

Horní Kruty - brána hřbitova (2018)Horní Kruty - ohradní zeď hřbitova (2018)Horní Kruty - bývalý hřbitov u kostela, skupina náhrobků na severozápadní straně (2017)Horní Kruty - bývalý hřbitov u kostela, zbytek náhrobku z 1. pol. 19. století (2017)Horní Kruty - bývalý hřbitov u kostela, náhrobek rodiny Vedralovy a Drahotovy (2017)Horní Kruty - bývalý hřbitov u kostela, náhrobek se sochou Panny Marie (2017)Horní Kruty - brána hřbitova před opravou (2017)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Mapa

Poloha

Ohradní zeď ohraničuje areál kostela sv. Václava.

GPS: 49°55'7.940"N, 14°57'33.792"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK