Cesty a památky

Kolínsko » Újezdec

Újezdec
Újezdec - znak obce Horní Kruty, které je součástí (2020)

Vesnice vznikla nejspíše v 11. století jako majetek Sázavského kláštera, mezi jehož statky se vzpomíná až do roku 1421. Poté připadl do majetku Zajímače z Kunštátu, který jej prodal kolem roku 1447 Janu Trmalovi z Toušic. V roce 1567 připojil Újezdec Jaroslav Smiřický ze Smiřic k černokosteleckému panství, urbář z roku 1677 zmiňuje svobodný statek Diviše Slavíkovce ze Slavíkova, který ale v roce 1679 koupil Jan z Lichtenštejna a spojil ho se zbytkem vsi. Součástí kosteleckého panství zůstal Újezdec až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Původ názvu

Název obce je odvozen od obecného slova újezd, což dokládá založení v období tzv. první neboli české kolonizace ve 12. století. Újezd představoval kus země, který vrchnost předala šlechtě do nájmu nebo darem, mírou tohoto pozemku byl smluvený čas, za nějž obdarovaný objel (ujel - újezd) na koni kus pozemku.

Administrativní údaje

Újezdec je administrativní součástí obce Horní Kruty, jeho vlastní katastrální území činí 3,28 km² a patří do něj osada Březinka a samota Kamenná.

Odkaz

www.hornikruty.cz

Mapa

Poloha

Újezdec leží 12 kilometrů jihozápadně od Kouřimi (23 kilometrů jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 339 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK