Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » Lípa před budovou děkanství

Lípa před budovou děkanství

Týnec nad Labem, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) o výšce 26 metrů s obvodem kmene 384 cm a šířkou koruny 24 metry. Strom byl zasazen před rokem 1800 zřejmě v souvislosti s dokončením přestavby fary; původně zde rostly lípy dvě, v roce 2001 jedna z nich padla. Zdravotní stav stromu je momentálně mírně zhoršený, došlo k ulomení několika větví, v roce 2012 musela být koruna zpevněna lanem a vnitřní dutina překryta stříškou; strom kvete a plodí.

Důvodem ochrany je jeho výjimečný vzrůst, estetický význam, je také součástí kulturní památky a jedná se o významný druh biologicky významný z více hledisek.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje s účinností od 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104055.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - lípa před budovou děkanství od jihu (2017)Týnec nad Labem - lípa před budovou děkanství od západu (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Lípa roste v centru města před budovou děkanství.

GPS: 50°2'25.649"N, 15°21'31.016"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK