Cesty a památky

Kolínsko » Církvice » Lípa v Církvici (zaniklý památný strom)

Lípa v Církvici (zaniklý památný strom)

Církvice, Příroda, Památné stromy

Zaniklý památný strom

Památný strom Lípa v Církvici patřil k nejdéle chráněným stromům Kolínska, součástí soupisu chráněných stromů byl uveden již v roce 1941. Lípa byla vysazena kolem roku 1700 a k prvnímu vážnějšímu poškození došlo v roce 1995, kdy se při silném větru ulomila hlavní kmenová větev, která spadla na střechu sousedního stavení a poničila i sochu sv. Jana Nepomuckého pod stromem. Po asasnačním ošetření stromu v roce 1997 měla v roce 1998 lípa výšku cca 24 metrů a obvod kmene 380 cm. Po dalším silném větru v roce 1998 musela být výška koruny snížena na 14 metrů. V roce 2009 byl strom vysoký 17 metrů, s obvodem kmene 392 cm, po dalším náporu větru v roce 2010 však došlo k ulomení dalších velkých větví a ze stromu se stalo umírající torzo. V roce 2013 byla ochrana stromu zrušena. Za poskytnutí fotografií památného stromu děkuji Ivo Rusovi z Regionálního muzea Kolín.

Ochrana stromu byla vyhlášena proto, že byl významný svým vzrůstem, tvořil významnou krajinnou dominantu a byl součástí jiné kulturní památky, sochy sv. Jana Nepomuckého.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. ledna 1983 a zrušena byla z rozhodnutí Městského úřadu Kolín ke dne 15. březnu 2013. V Ústředním seznamu ochrany přírody je zaniklý strom evidován pod kódem 104078. 

Fotogalerie

Církvice - Lípa v Církvici (Jan Luňáček, 1953)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 1989)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 1995)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 2004)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 2008)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 2010)Církvice - Lípa v Církvici (foto Ivo Rus 2012)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Rus I.: Památné stromy Kolínska - historie 2. část, Zparvodaj města Kolína, ročík 22, číslo 9, Kolín 2016.

Mapa

Poloha

GPS: 49°54'32.398"N, 15°0'46.467"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK