Cesty a památky

Kolínsko » Červený Hrádek » Lípy na Visalkách

Lípy na Visalkách

Červený Hrádek, Příroda, Památné stromy

Památný strom s názvem Lipy na Visalkách byl původně součástí skupiny tří stromů, popsaných v soupisech chráněných stromů Kolínska již v letech 1941, 1953 a 1960. Při vyhlášení ochrany v roce 1987 zde již rostly pouze lípy dvě a ochrana byla vyhlášena na tuto skupinu dvou stromů. V roce 2003 však silný poryv větru jednu z lip o výšce 24 metry a s obvodem kmene 405 cm porazil. Dnes na místě stojí jen jeden strom o výšce 17 metrů s obvodem kmene 430 cm, koruna je vysoká 14 metry a široká 11 metrů (měření v roce 2009). Strom byl zasazen kolem roku 1730, takže se jedná o veterána, jeho zdravotní stav je přesto dobrý.

Důvodem vyhlášení ochrany bylo to, že skupina stromů tvořila významnou krajinnou dominantu, dosud stojící strom navíc je esteticky hodnotný a biologicky zajímavý jedinec.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Okresního národního výboru Kolín ze dne 24. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stojící lípa evidována pod kódem 104048/I.

Fotogalerie

Červený Hrádek - porost Na Visalkách s chráněnou lípou (2016)Červený Hrádek - chráněná lípa Na Visalkách (2016)Červený Hrádek - koruna chráněné lípy Na Visalkách (2016)Červený Hrádek - chráněná lípa Na Visalkách, detail (2016)Červený Hrádek - dosud stojící lípa ze skupiny dvou chráněných lip na Visalkách (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Rus I.: Památné stromy Kolínska - historie 2. část, Zparvodaj města Kolína, ročík 22, číslo 9, Kolín 2016.

Mapa

Poloha

Lípa roste na vrchu Visalky s nadmořskou výškou 371 metrů, přístup cestami z dolní i horní části vsi východním směrem.

GPS: 49°56'46.400"N, 15°6'29.113"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK