Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » Hruškovská lípa

Hruškovská lípa

Stříbrná Skalice, Příroda, Památné stromy

Zaniklý památný strom

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) poražená v roce 2014 z důvodu velmi špatného zdravotního stavu, v době pokácení byl strom silně poškozen s rozlomenou korunou. V roce 2010 při posledením měření měřil 23 metry, koruna byla vysoká i široká 17 metrů, obvod kmene byl 347 cm. Lípa byla vysazena kolem roku 1840. Na místě se zachoval pouze mohutný pařez.

Důvodem její ochrany bylo to, že vytvářela krajinnou dominantu a měla zajímavý estetický vzhled.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městským úřadem Kostelec nad Černými lesy 6. prosince 1993 a zrušena rozhodnutím Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy ze dne 16. března 2015. V Ústředním seznamu ochrany přírody je zaniklý strom evidován pod kódem 104022.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - Hruškovská lípa, pařez (2017)Stříbrná Skalice - Hruškovská lípa před pokácením (2013, foto David Beneš)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Lípa rostla v Pražské ulici u Hruškovského mlýna.

GPS: 49°54'24.911"N, 14°50'3.651"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK