Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice

Stříbrná Skalice
Stříbrná Skalice - znak obce

Jako u mnoha jiných měst, dobu založení Stříbrné Skalice přesně neznáme. Prvními doloženými majiteli vsí Rovná a Skalice byli ve 14. století panoš Ctibor ze Skalice (1360-62), po něm Střížek ze Skalice (1376), Kuneš ze Skalice (1377), Ješek ze Skalice (1384-92), Jan ze Střímelic (1393) a Bohdal z Drahenic a Skalice (1402-03). V roce 1403 přešla Skalice do držení krále Václava IV., jehož purkrabím byl na skalickém hradě Racek Kobyla. Téhož roku byla Skalice obležena vojskem krále Zikmunda, dobyta a vypálena. Král Václav IV. dne 19. 12. 1403 daroval Skalici svému věrnému milci Janovi Sokolovi z Vamberka, v letech 1413-15 zde vládl Kolman z Křikavy, který se později psal ze Skalice. Poté se Skalice dostává do majetku Sázavského kláštera a je poprvé označována jako městečko.

K roku 1417 se poprvé připomíná město pod názvem „Skalice hor stříbrných“ jako důlní městečko. V husitských válkách Sázavský klášter na čas zanikl a proto se Skalicí hor stříbrných mohl opět disponovat král. V roce 1436 zastavil císař Zikmund město Janovi Zajímači z Kunštátu, v jehož rodu zůstalo až do roku 1567. Při finančních těžkostech vrchnosti však byla Skalice i v tomto období několikrát zčásti zastavena (v letech 1508 a 1528). V roce 1573 město koupil Jaroslav Smiřický pro Václava, Kateřinu a Markétu, sirotky po svém bratru Albrechtovi, jako jejich poručník. Od té doby patřila Skalice ke Kostelci nad Černými lesy, který však po bitvě na Bílé hoře a konfiskacích změnil majitele. Obrovský majetek Albrechta Smiřického, i když se nedožil porážky stavovského povstání, byl konfiskován a kostelecké panství získali Lichtenštejnové.

V roce 1715 se obrátili obyvatelé Skalice na vévodu Savojského, aby podle starých privilegií mohli obecním nákladem postavit novou radnici, aby byla obnovena městská samospráva a přiznání starých privilegií (osvobození od roboty a právo užívání pečetě). Dne 23. října 1715 byla žádost vrchností potvrzena a v roce 1719 již byla nová radnice postavena. Další privilegia, která Skalice v této době získala, jsou již královská, tedy císařovny Marie Terezie. Dne 3. března 1747 královna potvrzuje privilegium Marie Terezie, vévodkyně Savojské, z roku 1726 a 4. listopadu 1757 uděluje městečku čtyři výroční a jeden týdenní trh.

Až do roku 1865 nevedla do městečka žádná silnice, byly tu jen polní a lesní cesty, některé dobré, jiné horší i špatné. První silniční spojení bylo vybudováno v roce 1866 do Kostelce nad Černými lesy. Ještě větší význam mělo vybudování Posázavské dráhy v letech 1899 – 1901, na které byla zahájena pravidelná doprava 7. srpna 1901. Zastávka Pyskočely byla v roce 1903 přejmenována na Stříbrnou Skalici. Zastávka byla ale na druhé straně řeky Sázavy a proto byl v letech 1901-02 zřízen přívoz s hostincem Na Mariáně, nahrazený v roce 1946 železným příhradovým mostem, dnešní betonový byl vybudován na počátku 70. let 20. století.

Významnou památkou je městská kronika z roku 1715, uložená na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici, která je nejstarší dochovanou obecní kronikou na Kolínsku. Dochovala se také dvě městská historická pečetidla, uložená ve Státním okresním archivu v Kolíně. Starší je z roku 1610, v jeho středu je zobrazen havíř při práci a okolo něho nápis MIESTECCO SKALTCE 1610. Pečetidlo je uloženo v kulaté stříbrné schránce, na jejímž víku je vyryt německý nápis: ELIAS GROSSBERGER BEREKMEISTER UND RICHTER SAMUEL TROYAN HAUPTMON ZUM KOSTELECZ 1610. Mladší dochované pečetidlo pochází z roku 1803, je na něm vyobrazena skupina domů s kostelem na návrší, dole vpravo jsou zkřížená kladívka a letopočet 1803, okolo je nápis PECZIET HORNIKU MIESTECZKA SKALICE.

V letech 1850-55 byla Stříbrná Skalice začleněna do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), po jeho zrušení v letech 1855 - 1960 do okresu Český Brod, v letech 1960 - 2007 pak do okresu Kolín a po poslední reorganizaci státní zprávy v roce 2007 byla přiřazena do okresu Praha-východ.

Osobnosti

Emil Dynybyl (* 21. 11. 1897 Stříbrná Skalice - † 19. 7. 1948 Praha) - významný český podnikatel, který v roce 1918 založil výrobnu slavných likérů v Praze, v červnu 1948 byl jeho podnik znárodněn.

Josef Procházka (* 30. 1. 1909 Horní Kruty - † 21. 3. 1984 Praha) - český malíř, v letech 1929-36 byl žákem Akademie výtvarného umění v Praze u profesora Nejedlého, autor zátiší a krajin Posázaví, zejména Stříbrnoskalicka, kde měl ve Stříbrné Skalici chalupu.

Josef Muzikář (* 15. 3. 1932 Stříbrná Skalice) - významný český arabista, v letech 1972-90 vedoucí oddělení Středního východu a arabských zemí Orientálního ústavu ČSAV.

Ladislav Štaidl (* 10. 3. 1945 Stříbrná Skalice) - český hudebník, kytarista, pianista, skladatel, textař, hudební aranžér, zpěvák a podnikatel.

Původ názvu

Původní název obce byl Skalice hor stříbrných a vycházel z toho, že se v okolí ve středověku těžila stříbrná ruda.

Znak a vlajka obce

Znak obbdržela Stříbrná Skalice v roce 1715 a tvoří ho modrý štít, z jehož pravého okraje vystupuje skála, vpravo od ní stojí horník v kukle, kabátci s flekem, střevících, ve stříbrných kalhotách a s koženým opaskem, držící v napřažené pravici mlátek a v levici želízko přiložené ke skále. Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 15. června 2015 usnesením č. 35 schválen prapor obce, který vychází z historického znaku. Tvoří ho modrý list, v dolním rohu ze tří čtvrtin žerďového a poloviny dolního okraje listu vyniká bílá skála, u ní stojí horník, v kukle, kabátci s flekem, střevících, vše černé, v bílých kalhotách a s hnědým opaskem, držící v napřažené pravici mlátek a v levici želízko přiložené ke skále.

Administrativní údaje

Stříbrná Skalice je dnes dnes samostatnou obcí, jejímiž místními částmi jsou od roku 1935 Rovná a od roku 1964 také Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec. Na katastru obce se nachází také zaniklé obce Kozly a Přibyslavice. Katastrální výměra činí 24,43 km² a žije zde 1 400 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Město od východu (2007)Stříbrná Skalice - ulice ke kostelu (2019)Stříbrná Skalice - pečetidlo z roku 1610 (ze sbírek SOkA Kolín)Stříbrná Skalice a Rovná (1926, SOkA Kolín)Stříbrná Skalice - celkový pohled (kolem roku 1900, SOkA Kolín)Stříbrná Skalice - náměstí (2. pol. 19. století)Stříbrna Skalice na historické pohledniciStříbrná Skalice - město s hradem na konci 14. století (Mgr. František Podzimek)

Odkaz

www.stribrnaskalice.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Stříbrná Skalice leží 11 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (38 kilometru jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 337 metrů.

V této obci naleznete

archeologické nálezy
(Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště)
hradiště Na Hradcích
(Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště)
hrad
(Hrady a opevnění, Hrady)
kostel sv. Jakuba
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely románské)
kostel sv. Jana Nepomuckého
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní)
fara
(Fary)
kaple Panny Marie (zaniklá)
(Kaple a kapličky)
kamenný kříž
(Kříže, křížky a boží muka, Kříže)
křížek Na Hradcích
(Kříže, křížky a boží muka, Křížky)
křížek v Sázavské ulici
(Kříže, křížky a boží muka, Křížky)
radnice
(Radnice)
domy čp. 76 a 231
(Venkovské domy, Zděné stavby)
dům čp. 10
(Venkovské domy, Zděné stavby)
dům čp. 43
(Venkovské domy, Zděné stavby)
dům čp. 71
(Venkovské domy, Zděné stavby)
Hruškovský mlýn
(Industriál, Mlýny)
kamenný most Na Babě
(Industriál, Mosty)
škola
(Ostatní stavby, Školy)
márnice
(Funerálie, Kostnice a márnice)
těžba stříbra
(Ostatní pozoruhodnosti)
Houžvičkův kříž
(Kříže, křížky a boží muka, Pomníky, Kříže, Památníky jiných událostí)
památník padlým v 1. a 2. světové válce
(Pomníky, Památníky obětem světových válek)
památník padlým v 1. světové válce
(Pomníky, Památníky obětem světových válek)
památník T. G. Masaryka
(Pomníky, Památníky osobnostem mimo region)
Dolní Sázava - EVL
(Příroda, NATURA 2000)
Hruškovská lípa
(Příroda, Památné stromy)
Lípa ve Stříbrné Skalici
(Příroda, Památné stromy)
Posázavské bučiny - EVL
(Příroda, NATURA 2000)

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK