Cesty a památky

škola

Stříbrná Skalice, Ostatní stavby, Školy

První škola ve Skalici vznikla v 17. století, kdy ji tvořila jednotřídní dřevěná budova v Postranní ulici. Později byla otevřena v roce 1861 dvoutřídní škola u kostela, v místech dnešní sokolovny. Zde se vystřídalo několik krátce působících řídících učitelů, nejdéle zde vyučoval v letech 1864-74 Jan Svoboda. V roce 1880 byla při skalické škole otevřena třetí třída, od roku 1883 se setkáváme i se jmény učitelek: Karolína Petrů od roku 1883 byla učitelkou ženských prací, krátce zde působily Emilie Vorlíčková, Božena Klímová a Anna Hlávková. Výuka v této škole byla ukončena v roce 1893 na naléhání okresní školní rady v Českém Brodě, která doporučovala stavbu nové školy.

Současná škola byla postavena na náměstí na místech zbořených domů čp. 69 a 70 v roce 1893 stavitelem Janem Faltou ze Zásmuk podle plánu stavitele Karla Duška z Kostelce nad Černými lesy. Základní kámen byl položen 12. dubna 1893 a 29. září téhož roku se ve škole začalo vyučovat, prvním řídícím učitelem byl Josef Kozák, který zde působil až do roku 1922. V letech 1906-07 byla do školy zavedena pitná voda, do tříd byl vodovod zaveden až v roce 1962. V roce 1993 byla obnovena fasáda školy.

V současné době je na škole dvanáct učeben, vybavených nejmodernější technikou, kuchyň, dílny, družina a učebna pro hudební výchovu. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá místní sál Sokola, který je vybaven novým tělocvičným nářadím.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - škola, hlavní průčelí (2017)Stříbrná Skalice - škola (2017)Stříbrná Skalice - škola, kolorovaná pohlednice (cca 1910)

Mapa

Poloha

Škola čp. 63 stojí na západní straně náměstí Na Městečku.

GPS: 49°53'51.289"N, 14°50'45.751"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK