Cesty a památky

Kolínsko » Kozly (zaniklá ves)

Kozly (zaniklá ves)
Znak obce Stříbrná Skalice, ke které zaniklá obec Kozly katastrálně náleží

Obec je poprvé připomínána v roce 1436 jako součást majetku Sázavského kláštera. V roce 1525 patřily k panství Komorní Hrádek a zmiňován je jen jeden sedlák, Jan Čelák. Jako dvůr jsou Kozly uváděny ještě v urbáři z roku 1601, avšak již o 70 let později, v tzv. Zlaté knize se zde zmiňuje již jen jedna chalupa s lesníkem (forštknechtem):

Nad městečkem Skalicí toliko jedna chalupa vystavena, kteráž někdy přináležela urozenému a statečnému rytíři panu Vilímovi Lynhartovi z Nagenbergku. A potom pro lesy, též aby se na zvěři škoda nečinila, za 1000 zlatých rejnských od J. M. Knížete vykoupeny jest. Kterýchžto lesů vyměřeno od zeměměřiče zemského léta 1614, dokud jich v držení pan Lynhart byl v 10 kusech 415 1/4 provazce. Při ní rolí orných mimo porostlin a lesů toliko nyní pode 3 korce. V kteréžto chalupě chová se forštknecht (forštknecht měl kromě jiných i tu povinnost, aby střílel škodnou zvěř, začež i platu dostával) a přináleží jemu k správě hájemství Skalické, Konojedské, Voplanské a Třimelické s dostatkem všelijakého dříví pěkného táhlého, dubového, jedlového a borového, na stavení trouby k rybníkům, prkna, šindel, též směšného k palivu. Zvěř vysoká i černá, též díl placha se nadoznámených lesích se zdržuje. Lizové témuž foršknechtovi k opatrování tito přináležejí: U jeslí konojedských 1, Na Voplanský louce Skalovy 1, Na hliništi 1, Pod Bytčí 1. Summa 4 lizy.

Lesnická chalupa zanikla zřejmě ještě v průběhu 18. století a v příhodnější poloze vzdálené téměř 2 kilometry severovýchodním směrem vzniká nová tzv. Skalická myslivna. Dnes je názvem Kozly nazývána hora v zalesněném kopcovitém terénu skalických lesů s kótou 434 m n. m., ležící severně od zaniklé obce.

Původ názvu

Název obce je odvozen od osobního jména Kozel, tedy ves lidí Kozlových. V dobových pramenech je uváděna jako Kozlí (1436), Kozli (1557), Kozly (1558) nebo Kožly (1677).

Administrativní údaje

Zaniklá ves Kozly leží na katastru obce Stříbrná Skalice.

Fotogalerie

Kozly - zlomek kachle ze 13. století, nalezený v katastru zaniklé obce

Odkaz

www.stribrnaskalice.cz

Mapa

Poloha

Zaniklá ves Kozly se nacházela v údolí Dílna, 11 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (27 kilometrů jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 362 metry. Přístupná je po neznačené lesní cestě vedoucí z místní části Stříbrné Skalice Rovná ke Skalické hájovně u Oplan.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK