Cesty a památky

Kolínsko » Kostelní Střimelice

Kostelní Střimelice
Znak obce Stříbrná Skalice, jejichž jsou Kostelní Střímelice administartivní součástí

Za první zmínku o vsi Kostelní Střimelice lze považovat rok 1320, kdy ji Bernard z Cimburka prodává abatyši Kunhutě. Z formulace v listině lze vyvodit dvě vsi s názvem Střimelice, neboť jedna je označována „kde není kostela“ (viz Hradové Střímelice). V roce 1359 se vzpomíná panoš Procek, řečený Kolovrat ze Střimelic. Jeho nástupcem byl v letech 1377-79 Štěpán ze Střimelic s neplnoletým bratrem Albertem. Od roku 1380 se vzpomíná Ješek Čalín ze Sobočic, přestože Štěpán zemřel až v roce 1382. Přesné majetkové poměry v této době nejsou známy. Čalínovým potomkům patřily Kostelní Střimelice ještě v roce 1454, poté je za neznámých okolností získal Zdeněk Kostka z Postupic. Ten je v roce 1493 prodal Prokopu Zajímačovi z Kunštátu, který je při dělení majetku přenechal svému bratrovi Janu Zajímačovi. Ten však musel pro dluhy postoupit Kostelní Střimelice a další statky Michalu Slavatovi z Chlumu, který je trvale připojil k černokosteleckému panství, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V dějinách vsi se opakovaně objevovaly pokusy o těžbu polymetalických rud (stříbro, měď, olovo, zinek) v členitém terénu severně od kostela sv. Martina. Podle zatím ojedinělých archeologických dokladů lze klást počátky hornické činnosti a zpracování rud v Kostelních Střimelicích snad již do 13. století, těžba stříbrné a zejména měděné rudy je však bezpečně doložena až od roku 1542. Malá výnosnost dolů vedla k tomu, že si již v roce 1547 havíři stěžovali, že nedostávají zaplacenou mzdu, poslední zpráva o důlní činnosti pochází z roku 1581, kdy byly zdejší doly uzavřeny. Geologický průzkum zde byl uskutečněn koncem 50. let 20. století, kdy zde byla vyhloubena průzkumná jáma Jan (která v hloubce 50 metrů narazila na staré důlní dílo z 16. století). těžba však obnovena nebyla.

V letech 1850-55 byly Kostelní Střímelice začleněny do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), po jeho zrušení v letech 1855 - 1960 do okresu Český Brod, v letech 1960 - 2007 jako součást Stříbrné Skalice do okresu Kolín a po poslední reorganizaci státní zprávy v roce 2007 do okresu Praha-východ.

Osobnosti

Václav Klíma (* 4. 6. 1845 Kostelní Střímelice - † 1915) - v letech 1870-89 řídící učitel místní školy, poté v letech 1889-1908 ředitel školy a ředitel kůru v Kostelci nad Černými lesy. Byl členem několika místních kulturních, osvětových a vzdělávacích spolků, přispíval do různých novin a časopisů, je spoluautor knihy Školství na Českobrodsku a Černokostelecku a společně s děkanem Karlem Hodinářem sepsal kroniku města Kostelce nad Černými lesy.

Petr Morávek (* 29. 11. 1905 Jílové u Prahy - † 1983) - malíř a učitel, jako výpomocný učitel působil na různých školách na Českobrodsku a v Posázaví, např. v Kostelních Střímelicích, Choceradech a Ondřejově. Od roku 1946 člen výtvarného spolku učitelů a profesorů výtvarné výchovy a kreslení. Aktivně se učástnil místního kulturního života, vedl loutkový soubor, výtvarný kroužek a pěvecký soubor. Ve své malířské tvorbě se věnoval krajinám, inspiroval se především přírodou Posázaví.

Původ názvu

Název Střímelice získala obec podle rytíře Jana Střímeličky a přídomek Kostelecké (nikoliv podle kostela, ale podle příslušnosti ke kosteleckému panství) získala po roce 1516 na odlišení od sousedních Střímelic Hradových, patřících k panství Komorní Hrádek.

Administrativní údaje

Kostelní Střímelice jsou administrativní součástí obce Stříbrná Skalice, jejich vlastní katastrální území činí 3,7 km².

Fotogalerie

Kostelní Střimelice, pohled dd Rovné u Stříbrné Skalice (2007)Kostelní Střímelice - pohled od Hradových Střímelic (2019)Kostelní Střimelice - kostel sv. Martina (2018)Kostelní Střimelice (2018)

Odkaz

kostelni-strimelice.webnode.cz

Mapa

Poloha

Kostelní Střimelice leží v dominantní poloze na svazích Pecného (542 m. n. m.), 9,5 kilometru jižně od Kostelce nad Černými lesy (31 kilometrů západně od Kolína), náves se nachází v nadmořské výšce 393 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK