Cesty a památky

Kolínsko » Kostelní Střimelice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Kostelní Střimelice, Archeologická naleziště

1. Penězokazecká dílna (vrcholný středověk)

V roce 2018 byla při záchranném archeologickém průzkumu na stavbě vodovodu v blízkosti kostela sv. Martina (v místě bývalého hornického sídliště) nalezena Jiřím Bernátem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech penězokazecká dílna, která zde fungovala kolem roku 1500, nebo krátce po tomto datu, a byla přímo navázána na na těžbu a zpracování rud ve zdejším revíru. Razily se zde falešné haléře (1/4 Pražského groše) Vladislava II. Jagellonského, iniciátor penězokazecké dílny není znám. V té době zdejší panství patřilo Janu Zajímači z Kunštátu, ale jeho spojitost s dílnou není prokázána. Objev dílny však potvrdil již dříve známý záznam kouřimské městské knize z roku 1519, že "kutnohorská městská rada hledá Kubu Starého z Černých Voděrad, který padělal peníze a dodával řezníku Stejskalovi z Kouřimě a ten falešné mince mezi lidem udával, aby byli ujištěni vězením, ježto v stříbrných dolech u Střimelic pracovali, umělí taviti rudy a dostávali z nich stříbro a olovo."  Nález tvoří tzv. cizura, což je mincovní odpad vzniklý při výrobě mincí, připravený k roztavení a znovuzpracování a hromádka střížků (polotovarů mincí) o průměru do 13 mm, tvořená nazelenalými kruhovými tenkými plátky z mědi nebo slitiny mědi.

2. Nález mincí (vrcholný středověk)

V roce 1889 se při kopání štěrku na Skalce našel mincovní depot obsahující asi 50 stříbrných mincí z 15.-17. století. Peněžní hotovost byla ukryta pravděpodobně za třicetileté války.

Mapa

Poloha

GPS: 49°54'55.698"N, 14°48'22.167"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK