Cesty a památky

hřbitov
*

Kostelní Střimelice, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi

Hřbitov kolem kostela sv. Martina je obehnán zdí z poloviny 18. století, ukončenou betonovou korunou. Na západní straně je zeď prolomena bránou s převýšenými čtyřbokými pilíři a pískovcovými deskami spádovanými do čtyř stran, uzavřená železnými vrátky z 19. století. V jihovýchodní části je do ohradní zdi vestavěna márnice.

Prohlášení za památku

Hřbitovní zeď byla spolu s márnicí a kostelem sv. Martina zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 22114/2–805.

Fotogalerie

Kostelní Střimelice - areál kostela s hřbitovem (2018)

Mapa

Poloha

Hřbitovní zeď obíhá kolem kostela sv. Martina.

GPS: 49°55'1.514"N, 14°48'10.946"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK