Cesty a památky

Kolínsko » Kostelní Střimelice » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Kostelní Střimelice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz byla postavena v průběhu 1. poloviny 14. století příslušníky zemanského rodu pánů ze Střímelic, kteří v jejím sousedství postavili kostel sv. Martina. První nepřímá zmínka o existenci tvrze pochází z roku 1320. První písemná zmínka pochází až z roku 1526, kdy od Jana Zajímače z Kunštátu koupil zadlužený dvůr s tvrzí, mlýnem Mníšek a podacím právem ke kostelu sv. Martina Michal Slavata z Chlumu. Ten připojil Kostelní Střimelice k černokosteleckému panství, čímž tvrz přestala sloužit jako panské sídlo a zpustla.

Písemná zpráva v Urbáři černokosteleckého panství hovoří o rozsáhlých zříceninách ještě v roce 1677 a ačkoliv toto zdivo bylo použito v 18. století při rozšiřování kostela sv. Martina (ve zdech kostela i v ohradní zdi lze pozorovat zbytky ostění a nárožních kamenů), přesto se v popisu Kouřimského kraje z roku 1794 stále hovoří o "pustém zámku". To je také poslední zmínka o existenci tvrze, na jejímž místě byl v 19. století postaven současný dům čp. 46.

Fotogalerie

Kostelní Střímelice - tvrz, dům čp. 46 (2007)Kostelní Střímelice - situace kostela a zatím dobře zřetelného tvrziště (1906)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Místo bývalé tvrze dodnes vytváří výraznou ostrožnu v nadmořské výšce 450 metrů v sousedství kostela sv. Martina.

GPS: 49°55'0.740"N, 14°48'12.850"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK