Cesty a památky

Kolínsko » Oplany

Oplany
Znak obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379 v záznamu výslechu faráře Kolmana z kostela sv. Jakuba v Rovné, kterému vyhrožoval loupeživý rytíř Zúl z Ostředka, že vypálí obec Oplany, pokud mu nebude vyplacen požadovaný obnos 13 grošů (jednalo se tedy o jakýsi typ současného "výpalného"). Do husitských válek byla obec součástí arcibiskupského panství Český Brod, tzv. Českobrodského distriktu, po jejich skončení se Oplany staly královským majetkem a v následujících letech byly byly zastavovány. V roce 1461 je král Jiří z Poděbrad zastavil Janu Čábelickému ze Soutic jako součást jeho panství Komorce, jehož součástí byly i za dalších majitelů Kutovců z Úrazu. V roce 1588 císař Rudolf II. zrušil zástavu a obec prodal Jaroslavovi Smiřickému ze Smiřic, který ji trvale připojil ke svému černokosteleckíému panství, jehož součástí zůstala až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Z roku 1841 se dochoval otisk rychtářského razítka z počátku 19. století s obrazovým obsahem – v horní části vertikálně oválného pole je linkou oddělený český majuskulní nápis OBEC WOPLAN od vyobrazení do oblouku zatočeného dřevěného laťkového plotu, nad kterým je trojice letících ptáčků mezi dvěma prohnutými ratolestmi, v dolní části.

Od roku 1850 byly Oplany samostatnou obcí až do 16. 6. 1964, kdy byly přiřazeny k nově vzniklé střediskové obci Nučice. Od 24. 11. 1990 jsou opět samostatnou obcí.

V letech 1850 - 1868 náležely Oplany do okresu Černý Kostelec, v letech 1868 - 1960 do okresu Český Brod a v lertech 1960-2007 do okresu Kolín. Po reorganizaci státní správy v roce 2007 připadly Oplany do okresu Praha-východ.

Původ názvu

Původ názvu obce je ve staroslovanském slově oplan, což je označení pro pobudu a špatného (planého) člověka, jde tedy o ves špatných lidí. Tvar názvu se od středověku výrazně nezměnil, liší se pouze minimálně, takže v písemných pramenech se setkáváme s tvarem Oplan (1379), Oplany (1422) případně Woplany (1541).

Název obce náleží k posměšným toponymům obdobně jako další obce v regionu Zibohlavy, Solopysky, Konojedy, Kozojedy nebo Masojedy a proto výklad jeho původu není místními obecně přijímán. Ti ho vykládají tak, že pochází od místa založení obce, tedy na planém či neúrodném místě. 

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 11. května 2006 usnesením č. 60 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je heraldik Jan Tejkal. Jedná se o tak zvaný „mluvící znak“ tvořený modro-stříbrně vlnitě polceným štítem (potok Oplanka a lesní studánka Náramka), vlevo postavený stříbrný gotický klíč zuby do středu (poloha obce uzavřená věncem lesů do které je vstup od samoty Klíče), vlevo pod sebou dva zelené smrky s černými kmeny (symbolizující okolní lesy). Vlajku tvoří dva svislé pruhy, zvlněný modrý se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi a bílý, v modrém pruhu je bílý gotický klíč zuby dolů a k vlajícímu okraji, v bílém pruhu pak dva zelené smrky s černými kmeny pod sebou.

Administrativní údaje

Oplany jsou dnes samostatnou obcí, jejíchž administrativní součástí je část samoty Klíče. Katastrální výměra činí 5,8 km² a žije zde 107 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Pohled na ves od západu (2007)Letecký pohled od jihovýchodu (2006)

Odkaz

www.oplany.cz

Mapa

Poloha

Oplany leží v údolí Oplanského potoka, 8 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (26,5 kilometru jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 357 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK